Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Zastosowanie miedzi ze strukturami węglowymi może wpłynąć na poprawę właściwości mechanicznych oraz wzrost przewodności elektrycznej i cieplnej materiału w stosunku do czystej miedzi.

Istota wynalazku

Metoda wytwarzania proszków miedzi pokrytych grafenem jest kompilacją kilku procesów cieplnochemicznych, w prowadzeniu których Instytut Mechaniki Precyzyjnej posiada wieloletnie doświadczenie. Wszystkie urządzenia potrzebne do realizacji procesu zostały wytworzone w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Tworzenie powłoki grafenowej na proszkach opracowane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej jest tanią metodą wytwarzania grafenu o sumarycznie dużej powierzchni. Proszek miedzi pokryty grafenem stwarza duże możliwości wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych nowej generacji. Różnymi sposobami zagęszczania oraz technikami metalurgii proszków możliwe jest wykonanie części o dowolnych wymiarach i złożonym kształcie z nowoczesnego materiału, którym jest kompozyt miedzi z fazą dyspersyjną w postaci struktur węglowych.
Metoda opracowana w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej zakłada również sposób wytwarzania struktur węglowych na powierzchni przestrzennie ukształtowanych elementów. Dzięki czemu na gotowych częściach o skomplikowanym kształcie możliwe jest wytworzenie struktur węglowych.

Potencjał komercjalizacji

Niedrogi proces technologiczny otwiera szerokie możliwości jego zastosowania do wytwarzania nowej generacji materiałów zaawansowanych. Produkcja materiałów kompozytowych z udziałem proszku miedzi pokrytego grafenem może zapewnić poprawę właściwości mechanicznych oraz wzrost przewodności elektrycznej i cieplnej materiału w stosunku do czystej miedzi
Jednocześnie technologia umożliwia pokrywanie grafenem powierzchni trójwymiarowych. Struktury węglowe mogą być wytwarzane na gotowych częściach niezależnie od kształtu elementu.
Miedź w połączeniu ze strukturami węglowymi mogą znaleźć bardzo szerokie zastosowanie m.in.: do wytwarzania ścieżek na płytkach drukowanych, styków elektrycznych o podwyższonej przewodności cieplnej i elektrycznej, kabli transmisyjnych i przesyłowych, wymienników ciepła, aparatury do procesów wysokotemperaturowych (odporność na korozję), łożysk ślizgowych - zmniejszenie tarcia, smarów i past.