Konsorcjum w składzie:

Reklama

mgr inż. Elżbieta Bączek
dr inż. Barbara Staniewicz-Brudnik, prof. IZTW
mgr inż. Włodzimierz Wilk
Franciszek Szałaś
Jan BąbkaIstota wynalazku:

Istota wynalazku polega na tym, że spoiwo hybrydowe stanowiące mieszaninę miedzi i cyny zawiera fazę ceramiczną będącą zdewitryfikowanym (częściowo skrystalizowanym) szkłem układu wieloskładnikowego (ZnO-PbO-B2O3-SiO2). Pozwala to w sposób znaczący poprawić właściwości mechaniczne spoiwa (twardość i wytrzymałość na zginanie) i przyczepność (adhezję) do ziarna ściernego. Poszerza to zakres zastosowania narzędzi supertwardych (diamentowych) o pracę w szczególnie trudnych warunkach. Opracowana technologia otrzymywania spoiw i narzędzi spełnia normy Unii Europejskiej PN-EN 13236:2011 - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych supertwardych i PN-ISO 603-4:2001 - Narzędzia ścierne spojone -- Wymiary -- Część 4: Ściernice do szlifowania płaszczyzn/szlifowania obwodowego.
Koszt narzędzi wykonanych wg tego wynalazku jest o 15% niższy w porównaniu z kosztem konwencjonalnych ściernic diamentowych ze spoiwem metalowym, co wynika z możliwości prowadzenia obróbki cieplnej narzędzia w niższych temperaturach (ok.700°C).
Prezentowane zgłoszenie patentowe uzyskało następujące nagrody:
- Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jarosława Gowina na XXIII Giełdzie Wynalazków, Warszawa, 24-25 marca 2016
- Brązowy Medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS, Warszawa, 12-14 października 2015
- Platynowa statuetka na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Kraków, 25-26 czerwca 2015
Narzędzia ścierne - Ściernice supercienkie diamentowe i z regularnego azotku boru ze spoiwem hybrydowym uzyskały następujące nagrody:
- Złoty Smok Wawelski, nagroda w Konkursie Targowym w kategorii Narzędzia podczas 20. Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL® 2015, Kraków, 13-15 października 2015
- Wyróżnienie w konkursie na najlepsze produkty prezentowane przez Wystawców na Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 2015, Sosnowiec, 29 września - 1 października 2015
- Medal Targów Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL 2015, Kielce,10-12 marca 2015
- Wyróżnienie w Konkursie Targowym w kategorii narzędzia i oprzyrządowanie do obróbki materiałów kompozytowych podczas 5. edycji Targów KOMPOZYT-EXPO 2014, Kraków, 20-21 listopada 2014

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Opracowano technologię wytwarzania narzędzi zawierających nowe spoiwo w skali laboratoryjnej w formie pisemnej w postaci wytycznych technologicznych obejmujących:
• charakterystykę stosowanych surowców
• warunki przechowywania i użytkowania surowców
• szczegółowy opis procesu technologicznego
• opis warunków magazynowania ściernic.
Opracowana technologia otrzymywania spoiwa chroniona jest jednym zgłoszeniem patentowym (załącznik 1).
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania wytwarza obecnie także narzędzia diamentowe ze spoiwem żywicznym lub ceramicznym w wymiarach katalogowych i specjalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży jubilerskiej, maszynowej i lotniczej. Instytut oferuje sprzedaż licencji na technologie otrzymywania narzędzi.