Zespół
Grzegorz Wójciuk, Marcin Kruszewski – kierownik zespołu

Istota wynalazku

Prekursorami radiofarmaceutyków do znakowania radionuklidami terapeutycznymi i diagnostycznymi są często naturalnie występujące substancje, tj. hormony, enzymy, neuroprzekaźniki, itp. Radiofarmaceutyk to prekursor wyznakowany nuklidem. Przedmiotem wynalazku są analogi dezacylogreliny, hormonu naturalnie występującego w organizmie człowieka, którego receptory ulegają nadekspresji w komórkach nowotworowych. Sposób wytwarzania radiofarmaceutyków polega na tym, że przeprowadza się reakcję radioznacznikowania jodem-123, jodem-125 lub jodem-131 roztworem Nal, gdzie I ma wyżej podane znaczenie, w borokrzemowej fiolce w buforze fosforanowym o odpowiednim pH (reszty tyrozylowe pH = 7-7,5, reszty histydylowe pH > = 9), prowadząc reakcję w temperaturze pokojowej, korzystnie przez 15 minut. Radiofarmaceutyk zawierający połączenie prekursora z radionuklidem stosuje się do wytwarzania leków i środków diagnostycznych w terapii wykrywania i/lub zahamowania wzrostu lub całkowitej eradykacji nowotworów pierwotnych i/lub wtórnych (przerzutów), i/lub komórek metastazujących wykazujących ekspresję receptora specyficznie rozpoznającego radiofarmaceutyk.

Potencjał komercjalizacji

Przedstawiony wynalazek testowany był na hodowlach komórkowych w warunkach in vitro. Przed komercjalizacją wymaga badań na zwierzętach i badań klinicznych.