Zespół
Górski Paweł (kierownik), Morzyński Leszek

Istota wynalazku

Sygnalizator dźwiękowy na przejściach dla pieszych ma zadanie ułatwiać osobom niepełnosprawnym (niewidomym lub niedowidzących) bezpieczne korzystanie z drogowych przejść dla pieszych.

Niestety ten sam sygnalizator dla mieszkańców domów sąsiadujących z przejściem może stanowić źródło nieprzyjemnego hałasu, szczególne w porze nocnej. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie sygnalizatora adaptacyjnego, który głośność sygnału akustycznego dostosowuje automatycznie do głośności hałasu ruchu ulicznego panującego w otoczeniu przejścia dla pieszych (tzw. tła akustycznego).

Zazwyczaj przyjmuje się, że poziom emitowanego sygnału dźwiękowego jest odpowiednio większy (np. o 15 dB) od poziomu tła akustycznego. Jest to warunek wystarczający do zapewnienia słyszalności sygnału dźwiękowego ale nie zawsze konieczny.

W zaproponowanym rozwiązaniu poziom (głośność) emitowanego przez sygnalizator sygnału dźwiękowego ustalany jest nie tylko na podstawie poziomu tła akustycznego ale również w oparciu jego parametry częstotliwościowe. Pozwala to uwzględnić przy doborze głośności emitowanego sygnału tzw. zjawisko maskowania dźwięków, czyli zagłuszania jednych dźwięków przez inne. Gdy częstotliwość emitowanego sygnału różni się w odpowiedni sposób od częstotliwości hałasu z otoczenia jego głośność nie musi być znacząco większa od głośności hałasu otoczenia, żeby był słyszalny.

Takie rozwiązanie uwzględniające zjawisko maskowania dźwięków pozwala na zastosowanie emitowanie sygnałów o niższych poziomach (cichszych) i mniej dokuczliwych dla mieszkańców, przy zachowaniu ich słyszalności dla osób niepełnosprawnych.

Potencjał komercjalizacji

Zaproponowane rozwiązanie może być wdrożone do produkcji zastępując produkowane dotychczas sygnalizatory dźwiękowe na przejściach dla pieszych. Opracowany sygnalizator po wdrożeniu do produkcji może być montowany na nowo budowanych przejściach dla pieszych jak i stopniowo zastępować sygnalizatory zainstalowane dotychczas na przejściach. Daje to potencjalnie duży rynek zbytu.