Do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2017 oraz 2018. Cykl redakcyjny rozpoczął się na początku 2020 roku i trwał do czerwca. W konkursie zostały przedstawiono najciekawsze nadesłane wynalazki.

Reklama

PONIŻEJ RETRANSMISJA FINAŁU:

Idea

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji "Dziennika Gazety Prawnej". Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostały merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Reklama

Projekty

Projekty z największą liczbą punktów redakcja "DGP" prezentuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu. NA TEMAT WYNALAZKÓW ZOBACZ WIĘCEJ TUTAJ>>>

Reklama

Laureaci

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów. Nagrodą w konkursie jest 30 tys. zł dla zespołu wynalazczego i kampania reklamowa o wartości 50 tys. zł dla reprezentowanej przez zespół instytucji w mediach INFOR Biznes.

OTO ZWYCIĘZCY 7. edycji konkursu "Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki":

I miejsce:

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biopolimerowy nanokompozyt - CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>

ZESPÓŁ AUTORSKI

dr inż. Ewelina Jamróz

II miejsce:

- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Sposób wytwarzania światłowodu aktywnego oraz światłowód aktywny - CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>

III miejsce: ex aequo

- Uniwersytet Łódzki

Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych oraz Zbiornik do separacji komponentów blisterów farmaceutycznych - CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>

- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Technologia recyklingu odpadów baterii wtórnych litowo-jonowych - CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>

2 równorzędne wyróżnienia:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

Centrum Materiałów Polimerowych i węglowych PAN w Zabrzu

Włóknina opatrunkowa i sposób wytwarzania włókniny opatrunkowej

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Gdański

Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów