Korzenie Collegium Medicum
Nasza Uczelnia zatrudnia około 1300 osób (w tym ponad 760 nauczycieli akademickich) oraz kształci ponad 5000 studentów. Jesteśmy kameralną uczelnią, której siła leży w braku anonimowości naszych studentów, traktowanych jako potencjalnych partnerów we wzajemnym rozwoju naukowym. Collegium Medicum UMK działa w oparciu o dwa szpitale uniwersyteckie, dla których Uczelnia jest podmiotem tworzącym. Szpitale stanowią bazę dla nauczania i prowadzenia badań naukowych kadry uniwersyteckiej.

Reklama

Oferta uniwersytecka
W roku akademickim 2014/2015 nasza uczelnia przygotowała piętnaście kierunków, prowadzonych na trzech wydziałach. Na Wydziale Lekarskim: kierunek lekarski, biotechnologia, optyka okularowa z elementami optometrii, inżynieria biomedyczna; Wydziale Farmaceutycznym: kierunek farmacja, analityka medyczna, kosmetologia; Wydziale Nauk o Zdrowiu: kierunek audiofonologia, elektroradiologia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia, dietetyka, ratownictwo medyczne, położnictwo. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Silni naukowo
Trzecie miejsce w Polsce (pierwsze w kategorii nauk medycznych), 268 w Europie oraz 683 na świecie, to pozycja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w prestiżowym CWTS Leiden Ranking 2014. Ranking potwierdza bardzo wysoką pozycję naukową UMK, który wśród polskich uczelni znalazł się jedynie za Uniwersytetem Warszawskim oraz Politechniką Wrocławską. Ogromnym sukcesem jest pierwsze miejsce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w kategorii nauk medycznych. Tym samym UMK wyprzedził Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. The CWTS Leiden Ranking należy do najbardziej prestiżowych światowych rankingów uczelni, a jego specyfika polega na ukierunkowaniu wyłącznie na pomiar naukowej aktywności uczelni w oparciu o wskaźniki bibliometryczne publikacji indeksowanych w bazie Web of Science oraz współpracę w realizacji projektów badawczych.

Materiały Prasowe

Międzynarodowe grono
Collegium Medicum UMK prowadzi międzynarodową wymianę studentów. Jest ona realizowana w zakresie programu Erasmus oraz poprzez działalność IFMSA, która samodzielnie realizuje praktyki zagraniczne. Wymiana studentów to jeden z aspektów rozwoju Uczelni, drugi to studia w języku angielskim prowadzone na wydziale lekarskim, a także planowane na kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia. Studenci anglojęzyczni to ponad 130 obcokrajowców, którzy rekrutują się głównie z Norwegii, Szwecji, czy Arabii Saudyjskiej.

Pasja studiowania
Studiowanie to najlepszy czas na rozwój zainteresowań i odkrywanie pasji. Ci, którzy upatrują swojej drogi w rozwoju naukowym mają możliwość przystąpienia do jednego z 50 studenckich kół naukowych. Z kolei na zainteresowanych praktycznym aspektem wiedzy czeka propozycja uczestnictwa w licznych organizacjach studenckich takich, jak: IFMSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, STDL - Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych, Młoda Farmacja, Akademicka Grupa Ratownicza, Akademicki Związek Sportowy, Chór Collegium Medicum, czy Teatr Acme. Uczelnia gwarantuje również udział w licznych praktykach i programach z zakresu edukacji medycznej. Oferujemy także udział w imprezach popularyzujących naukę: Bydgoskim Festiwalu Nauki, Toruńskim Festiwalu Nauki, Medicaliach oraz Medycznej Środzie.

Materiały Prasowe

Pracuj na swoją przyszłość
Absolwenta Collegium Medicum na zawodowej ścieżce wspiera Biuro Karier, którego celem jest pomoc związana z wchodzeniem na rynek pracy. Dodatkowo biuro pośredniczy w organizacji praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu. Dysponuje ono licznymi kontaktami w ramach Porozumienia Bydgoskich Biur Karier oraz Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, zwiększając szanse absolwenta na zdobycie pracy. Liczne warsztaty i szkolenia organizowane przez Biuro podnoszą kompetencje absolwenta. Kolejnym krokiem Uczelni wspierającym absolwenta jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Jest to propozycja dla tych, którzy chcą się zmierzyć z tematem otwarcia własnej firmy. AIP oferuje niezbędny i kompletny wachlarz narzędzi potrzebnych do uruchomienia działalności.
Collegium Medicum UMK bierze udział w wielu międzynarodowych programach naukowych i dydaktycznych. Jest też organizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Poza działalnością dydaktyczną Collegium Medicum UMK prowadzi inicjatywę ukierunkowaną na kontakt z lokalnymi społecznościami, czego przykładem są organizowane corocznie: cykl naukowy Medyczna Środa i Festiwal Nauki Medicalia.