Nowe prawo ma na celu jak najszybsze dostosowanie przepisów do postanowień orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjną odpłatność za drugi kierunek studiów.
W myśl nowych przepisów naukowiec i uczelnia, będą mogli przyjąć elastyczną i odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań naukowych. Określą one w umowie rozwiązania dotyczące praw do wyników badań, a także podziału środków uzyskanych z ich komercjalizacji.

Reklama

Nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet studiów.
Ustawa wprowadza m.in studia dualne, a także obowiązkowe 3-miesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym oraz monitoring zawodowych losów absolwentów w oparciu o dane z ZUS. Wyniki monitoringu mają ułatwić maturzystom wybór przyszłych studiów i porównywanie oferty uczelni.