Informatyka oraz język łaciński i kultura antyczna należą właśnie do grupy przedmiotów do wyboru. W grupie tej są także: biologia, chemia, geografia, fizyka z astronomią, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia oraz język kaszubski. Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie: podstawowym lub rozszerzonym.

Reklama

Chęć zdawania egzaminu z informatyki zadeklarowało około 3,3 tys. maturzystów. Więcej niż połowa z nich - 1,9 tys. - zdaje egzamin na poziomie podstawowym; reszta - na poziomie rozszerzonym. Egzaminy na poziomie podstawowym potrwa 195 minut, a na poziomie rozszerzonym - 240 minut.

Egzamin z łaciny i kultury antycznej rozpocznie się o godz. 14. Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowało 208 abiturientów. Większość z nich - 122 - chce go zdawać na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut i 180 minut na poziomie rozszerzonym.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 6 a 21 czerwca. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, ma prawo do poprawki w sierpniu.