>>> FIZYKA, POZIOM PODSTAWOWY. ZOBACZ ARKUSZE!

Reklama

>>> FIZYKA, POZIOM ROZSZERZONY. ZOBACZ ARKUSZE!

Fizyka z astronomią i filozofia należą właśnie do grupy przedmiotów do wyboru. W grupie tej są także: biologia, chemia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka, język łaciński i kultura antyczna oraz język kaszubski.

>>> Matura 2011 - zdaj! Także na Facebooku. Polub nas!

Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie: podstawowym lub rozszerzonym.

Chęć zdawania egzaminu z fizyki z astronomią zadeklarowało około 34 tys. maturzystów. Więcej niż połowa z nich - blisko 19 tys. - zdaje egzamin na poziomie rozszerzonym; reszta - na poziomie podstawowym.

Egzamin z filozofii rozpocznie się o godz. 14. Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowało 636 abiturientów. Zdecydowana większość z nich - 410 - chce go zdawać na poziomie rozszerzonym.

>>> Ustna matura z angielskiego jeszcze przed tobą? Oto, co radzi ci egzaminator

Egzaminy z fizyki z astronomią i z filozofii na poziomie podstawowym potrwają po 120 minut; na poziomie rozszerzonym: z filozofii - 180 minut, z fizyki z astronomią - 150 minut.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Reklama

Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.