Usunięto by rzadko wybierane: wiedzę o tańcu, historię muzyki, historię sztuki, filozofię oraz język łaciński i kulturę antyczną. Zmiany miałyby zacząć obowiązywać w 2015 r. Komisja chce też wprowadzić obowiązek zdawania na maturze co najmniej dwóch przedmiotów do wyboru (dziś można zdawać od jednego do sześciu).

Reklama

Nadal wszyscy uczniowie musieliby przystąpić do ustnych egzaminów z języka polskiego i języka obcego oraz do pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego.