351 825 - dokładnie tylu świeżo upieczonych absolwentów zdawało maturę. Zdało ją 81 proc. z nich. Egzamin wypadł najlepiej w Małopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie zdało go 83 procent maturzystów. Poniżej średniej krajowej znalazły się: Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie i Zachodniopomorskie. Tu cieszyło się dokładnie czterech na każdych pięciu zdających.

Reklama

Matura 2010 zdecydowanie najlepiej wypadła w liceach ogólnokształcących, gdzie zdało ją 91 proc. abiturientów. W technikach odsetek ten wyniósł 70 proc., a w liceach profilowanych - 64 proc. Zdecydowanie gorzej egzamin wypadł w technikach i liceach uzupełniających, gdzie mniej niż 40 procent zdających cieszyło się z sukcesu.

>>> Pisemny polski - jak rozłożyć siły i podzielić czas? Czytaj więcej!

Wśród tych, którzy nie przebrnęli zwycięsko przez egzamin, 65 procent nie zdało tylko jednego z obowiązkowych przedmiotów. Za to 200 maturzystów nie osiągnęło minimum punktowego na żadnym z pięciu obowiązkowych egzaminów. Najwięcej problemów sprawiła matematyka - spośród wszystkich, którzy nie zdali matury, aż 42 procent miało problem z matematyką, zaś 31 procent - z pisemnym językiem obcym. 17 proc. nie zdało polskiego - 12 proc. pisemnego, a 5 ustnego. 10 procent spośród niezdanych matur to ustne egzaminy z języka obcego.

>>> Matematyka - jest się czego bać? Zobacz, jaka była rok temu!

Sprawdzając wyniki pisemnych matur w 2010 roku, najbardziej ucieszą się ci, którzy na obowiązkowy egzamin z języka obcego wybrali... włoski. Właśnie ten język sprawił zdającym zdecydowanie najmniej problemów. Zaliczyło go aż 98,8 proc. uczniów, a to oznacza, że tych, którym powinęła się noga, można policzyć na palcach jednej ręki. Bardzo dobrze wypadł także hiszpański, z którym poradziło sobie 96,9 proc. maturzystów, oraz polski - 95,3 proc. Na podobnym poziomie egzaminowani poradzili sobie z rosyjskim, niemieckim i francuskim (94,9 proc., 94,5 proc. i 94,3 proc.). Dużo problemów sprawiła zdającym matematyka, którą zdało 87,1 proc. abiturientów. Ale zdecydowanie najgorzej poszedł uczniom angielski - zdało go tylko 86 proc.

Jeśli chodzi o egzamin ustny, najlepiej wypadł francuski (98,3 proc. zaliczeń) i polski (98,2 proc.), najgorzej zaś - niemiecki (95,1 proc.).

Biorąc pod uwagę najpopularniejsze przedmioty, najwięcej punktów zdobywali uczniowie zdający języki obce: włoski (średni wynik egzaminu na poziomie podstawowym 79 proc., a na poziomie rozszerzonym - 82,9 proc.), hiszpański (78,8 proc. i 71,1 proc.), francuski (72,3 proc. i 74,6 proc.), rosyjski (62,8 proc. i 78,5 proc.). Słabiej, ale i tak stosunkowo dobrze wypadł niemiecki (63,5 proc. i 69,9 proc.) i angielski (62,4 proc. i 68,4 proc.).

>>> A czy TY zdałbyś maturę z angielskiego w 2010 roku? Sprawdź!

Pozostałe obowiązkowe przedmioty wypadły już gorzej. Średnie procentowe zdobycze z polskiego to 57,2 proc. na poziomie podstawowym i 60 na poziomie rozszerzonym, a z matematyki odpowiednio: 58,5 proc. i 49,3 proc.Spośród przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym najlepsze wyniki maturzyści uzyskiwali przede wszystkim z łaciny (72,3 proc.). W przypadku historii i WOS średni rezultat to 54,2 proc. Nieźle wypadła filozofia: 56,3 proc., a nieco gorzej historia muzyki - 52,5 proc. Pozostałe przedmioty sprawiały egzaminowanym spore trudności, bo średnie wyniki nie przekroczyły 50 procent. W przypadku chemii było to 48,3 proc, fizyki - 43,4 proc, biologii - 45,5 proc, geografii - 45,8 proc. Słabo wypadły nowości na maturze: wiedza o tańcu - 40,4 proc. i historia sztuki - 43,1 proc. Najgorsze wyniki zdający osiągali z informatyki - zaledwie 38,5 proc.

Wyjątkiem są tutaj języki mniejszości narodowych. Średnie wyniki z egzaminu z białoruskiego to 60,6 proc., z litewskiego 77 proc., z ukraińskiego 67,5 proc., natomiast z kaszubskiego - 62,6 proc.

>>> Ucz się tak, by się nauczyć! Oto przewodnik po dopalaczach myślenia

Jeśli chodzi o egzaminy na poziomie rozszerzonym, najlepiej wypadły: białoruski (100 proc. - za sprawą 25 zdających egzamin olimpijczyków), litewski 93,3 proc., kaszubskie 78 proc., ukraiński 70,5 proc. Spośród najpopularniejszych przedmiotów stosunkowo dobrze poszły maturzystom: chemia - 61,5 proc., historia muzyki - 66,9 proc., filozofia - 67,2 proc. i łacina - 66,5 proc. Próg 50 procent został przekroczony także na egzaminach z takich przedmiotów jak: fizyka - 58,8 proc., biologia - 54,6 proc., historia sztuki - 54,5 proc., historia - 51,3 proc., WOS - 50,8 proc. Średni wyniki poniżej 50 proc. notowali zdający: geografię - 49,1 proc., wiedzę o tańcu - 48,2 proc. i informatykę - 47,2 proc.

Ustny egzamin z polskiego był oceniony średnio na 68,9 proc. Spośród języków obcych, przed komisją najlepiej wypadali zdający język włoski (79 proc. poziom podstawowy i 82,7 proc. poziom rozszerzony) i język francuski (77 proc. i 80,2 proc.). Najlepiej oceniani byli zdający rozszerzony rosyjski - na aż 83 proc., jednak z tego samego języka najsłabiej wypadł egzamin na poziomie podstawowym - średnia ocena wyniosła 58,6 proc. Pozostałe języki oceniano następująco: hiszpański - 78,3 proc. poziom podstawowy i 78,1 proc. poziom rozszerzony, angielski - odpowiednio 69,4 proc. i 75,4 proc., niemiecki - 63,5 proc. i 79,6 proc.

>>> Tu znajdziesz szczegółowe informacje o wynikach na egzaminach z poszczególnych przedmiotów