Wartość rynku wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) w medycynie dynamicznie rośnie, średnio w tempie ok. 29% r./r. (w 2017 r. wartość rynku wyniosła 0,8 mld USD, w 2020 r. ma sięgnąć 3,8 mld USD, a w 2025 r. – 5,1 mld USD). Dlatego o potencjał komercyjny swojego wynalazku mogą być spokojni badacze z Politechniki Wrocławskiej z dr Magdaleną Żuk i dr Eweliną Świątek-Najwer na czele. Zespół inżynierów biomedycznych, programistów i chirurgów onkologicznych opracował system interaktywnej rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych zintegrowany z urządzeniem do wzbudzania i obrazowania fluorescencji. Lekarz, po założeniu specjalistycznych gogli, poza polem operacyjnym ma widok na dane z przedoperacyjnego obrazowania medycznego, położenie i orientację narzędzi chirurgicznych oraz wirtualny plan operacji. Oczywiście wciąż wszystko w rękach chirurga, ale dostęp do tych danych ma pomóc mu podejmować indywidualne decyzje w toku zabiegu. Poza tym technologia AR doskonale sprawdza się w edukacji personelu medycznego, który nie musi uczyć się na „żywym materiale”, ale na symulatorach medycznych, w przypadku których popełniony błąd nie ma tak drastycznych skutków.

Reklama

Trwa szósta edycja konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”, do którego zaprosiliśmy polskie uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN. Do 17 maja w Magazynie DGP będziemy opisywać wynalazki nominowane przez naszą redakcję do nagrody głównej, wybrane spośród 54 prac nadesłanych przez uczelnie oraz instytuty.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 maja podczas kongresu Impact’19 w Krakowie. Nagrodą jest 30 tys. zł dla zespołu, który pracował nad zwycięskim wynalazkiem, ufundowane przez Mecenasa Polskiej Nauki – firmę Polpharma, oraz kampania promocyjna dla uczelni lub instytutu o wartości 50 tys. zł w mediach INFOR Biznes (wydawcy Dziennika Gazety Prawnej), ufundowana przez organizatora.

Źródło nieznane