Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Proponowane rozwiązanie można wykorzystywać w specjalistycznych usługach budowlanych związanych z monitoringiem bezpieczeństwa konstrukcji. Jest to stale rozwijająca się i perspektywiczna branża usługowa, ponieważ przepisy normowe dotyczące projektowania konstrukcji coraz silniej kładą nacisk na zapewnienie odpowiedniej trwałości każdej budowli, co wiąże się pośrednio z koniecznością prowadzenia monitoringu. Proponowana technologia to elastyczne rozwiązanie, które może funkcjonować w formie modułu nadającego się do implementacji w już działającym systemie monitoringu firmy NeoStrain. Technologia zapewni możliwość kontrolowania rozwoju procesów degradacji korozyjnej żelbetu w istniejących obiektach i prognozowania momentu zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji, a także wskazania optymalnego momentu na naprawę monitorowanego obiektu.

Istota wynalazku

Proponowane rozwiązanie to nietypowy czujnik z systemem sterującym, bo skonstruowany na betonowym rdzeniu wycinanym wraz z fragmentem zbrojenia z użytkowanej konstrukcji. Czujnik będzie umożliwiał ocenę wpływu kilku zasadniczych czynników (potencjału korozyjnego, temperatury betonu i powietrza, wilgotności powietrza, pH betonu, zawartości chlorków) determinujących korozję elektrochemiczną stali zbrojeniowej w betonie. Będzie również umożliwiał monitoring zmian zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcji betonowej z wykorzystaniem zaawansowanych elektrochemicznych metod polaryzacyjnych.

Potencjał komercjalizacji

Zastosowanie rynkowe może polegać na wdrożeniu do istniejącego na polskim rynku systemu monitoringu bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych nowego modułu pomiarowego umożliwiającego pomiary parametrów i czynników wpływających na korozję żelbetu. Czujnik umożliwia świadczenie niewystępujących na polskim rynku usług w zakresie prowadzenia monitoringu korozyjnego istniejących konstrukcji betonowych.