Konsorcjum w składzie:

Reklama

Kierownik zespołu: Marek Domoradzki
Skład zespołu: Wojciech Poćwiardowski, Joanna Szulc (wcześniej Kaniewska), Damian Żórawski

Istota wynalazku:

Przedmiotem wynalazku wg. P-407433 jest sposób suszenia materiału ziarnistego i urządzenie do tego sposobu, w postaci suszarki wibracyjnej z obwodowym obiegiem suszonego materiału na sicie. Suszarka pracuje z drganiami zataczającymi, które wywołują ruch materiału ziarnistego w zbiorniku suszarki. Pod sito, na którym spoczywa materiał ziarnisty podawane jest powietrze suszące, przepływające przez warstwę materiału. Odpływ powietrza wilgotnego następuje przez segment górny zakryty pokrywą. Konstrukcja suszarki wibracyjnej pozwala na zlikwidowanie kanałów powstających podczas suszenia złoża materiału ziarnistego i zapewnienia równomierność rozkładu wilgotności w suszonym złożu. Przez wywołanie ruchu obwodowego suszonego złoża, od środka sita do jego krawędzi, rozwiązanie zapewnia pracę w systemie ciągłym. Suszarka może pracować w sposób ciągły i okresowy.
Praca okresowa (załącznik 3 - rysunek 3) : Powietrze z wentylatora (1) jest podawane przez zawór (2) do rurki Prandtla (3) i dalej do zagrzewacza powietrza (4). Zagrzewacz może podgrzać czynnik suszący do temperatury maksymalnie 100ºC. Ciepłe powietrze jest podawane elastycznym przewodem do dolnego segmentu suszarki. Drgające wibratory (10) powodują ruch złoża z prędkością kątową w płaszczyźnie poziomej. Ciepłe powietrze przechodzi przez sito i złoże, a następnie przez króciec w segmencie górnym.
Praca ciągła zestawu suszarek: Konstrukcja urządzenia jest taka sama jak w przypadku pracy okresowej suszarki z tym, że praca suszarki w systemie ciągłym polega na zestawieniu baterii i na ciągłym dozowaniu materiału ziarnistego przez rurę zasilającą w segmencie dolnym. Odbiór materiału wysuszonego następuje w segmencie górnym przez przesyp. Doprowadzenie i odprowadzenie powietrza następuje za pomocą elastycznych przewodów. Dopuszcza się pracę kilku suszarek w układzie szeregowym. Dla efektywnego suszenie w systemie ciągłym wymagany jest dozownik do podawania materiału suszonego, np. rynnowy dozownik wibracyjny.

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Suszarka wibracyjna będąca przedmiotem wynalazku może znaleźć zastosowanie w przemyśle nasiennym i wydobywczym. Może być wykorzystywana do suszenia materiałów biologicznych takich jak nasiona warzyw czy kwiatów oraz do suszenia np. kruszywa wapiennego, pasz itp. Suszarka wibracyjna może być również używana do prażenia kawy.