Konsorcjum w składzie:

Zespół autorski: dr inż. Dariusz Michalski, dr inż. Krzysztof Ludwinek, kierownik zespołu Artur Łukasiewicz

Istota wynalazku:

Obecny poziom technologiczny pasywnych łożysk magnetycznych nie zapewnia wałom elementów wirujących możliwości utrzymywania się w stałej osi obrotu, wyłącznie, przy użyciu stałego pola magnetycznego. Jak dotąd, stała oś obracającego się wału była uzyskiwana przy pomocy sił elektromagnetycznych, lecz sposób ten wymaga ciągłego zasilania elektromagnesów, co przekłada się na ograniczony zakres zastosowania tego typu łożysk magnetycznych. W niniejszym rozwiązaniu "łożyska magnetycznego" problem stabilności wału elementu wirującego został rozwiązany poprzez zastosowanie tzw. naciągu magnetycznego. Naciąg magnetyczny powoduje, że wał jest naciągany wzdłuż jego osi obrotu nadając mu przy tym stabilność porównywalną do stabilności uzyskanej w łożyskach tocznych. Ten typ konstrukcji łożyska magnetycznego posiada wał, który może pełnić również funkcję silnika prądu stałego, bez konieczności wprowadzania zmian w jego konstrukcji. Kolejnym atutem niniejszego rozwiązania jest zdolność do kompensowania przy użyciu stałego pola magnetycznego oddziaływań (sił) m. in.: odśrodkowych, dośrodkowych oraz grawitacyjnych, którym poddany jest obracający się wał zwany wirnikiem magnetycznym.
Innym atutem tego typu rozwiązania łożyska magnetycznego jest możliwość jego stosowania w zamkniętych układach, w których panuje próżnia. Niniejsze rozwiązanie doskonale sprawdzi się w urządzeniach opartych o sterowanie typu plazma.
Niniejszy rozwiązanie łożyska magnetycznego wpisuje się w krajowe inteligentne specjalizacje w szczególności:
- innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej (w łożyskowaniu pomp do cieczy zanieczyszczonej),
- rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (ciche i tanie w eksploatacji łożyska, akumulatory energii mechanicznej),
- wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (łożyskowanie agregatów prądotwórczych),
- innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy (w układach stabilizacji technologią giroskopową).

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Zgłoszone łożysko magnetyczne można wdrożyć jako główny element:
układów stabilizacji platform sanitarnych zabudowanych na: samochodach, samolotach, śmigłowcach i na statkach; wirników wysokoobrotowych; w technice giroskopowej; w pompach turbo-molekularnych oraz w urządzeniach: do pomiaru kąta płaskiego oraz bryłowego, opartych na działaniu wirującej plazmy, edukacyjnych, do stabilizacji: układów optycznych, platform uzbrojenia, układów naprowadzania.
Łożysko magnetyczne ma zastosowanie w przemyśle:
kosmicznym m. in.: sterowniki do nawigacji i przemieszczania satelitów, pojazdów i stacji kosmicznych; mechanicznym m. in.: łożyskowanie elementów wirujących lub wirująco-drgających – tłumienie drgań, urządzenia mechaniczne do wzbudzania programowalnych w czasie drgań o ściśle określonych parametrach, zawieszenie z odzyskiem energii; energetycznym m. in.: agregaty prądotwórcze, generatory wysokiego napięcia, akumulatory energii mechanicznej, separatory na drodze mechanicznej i elektrycznej.