Konsorcjum w składzie:

Reklama

mgr inż. Paweł Fudali
dr hab. inż Sławomir Miechowicz, prof. PRz

Istota wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przenoszenia pacjentów w pozycji leżącej w postaci mechanizmu rolkowo-taśmowego wyposażonego w zespół podwójnych rolek, po których jest przesuwana bez poślizgu taśma elastyczna o przekroju zamkniętym. Wykorzystanie dwóch rzędów rolek ułatwia wsunięcie elementów transportujących pomiędzy łóżko, a ciało człowieka. Proponowane rozwiązanie stanowi platformę transportu pomiędzy łóżkiem pacjenta a np. stołem operacyjnym. Mechanizm przenoszący może być napędzany ręcznie, przy użyciu napędu elektrycznego bądź pneumatycznego. Zastosowanie konstrukcji składającej się z trzech modułów ułatwia jego stosowanie w przypadku łóżek z regulowanym oparciem. Urządzenie składa się z części bazowej (środkowej), która umożliwia regulację wysokości całego stołu, a tym samym dopasowanie jego poziomu do wysokości łóżka pacjenta.

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Wdrożenie wynalazku przez producentów sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego skutkowało będzie możliwością rozszerzenia posiadanej oferty o urzędzenie posiadające unikalne cechy opisane wyżej.
Wynalazek może być wdrożony szpitalach, domach opieki, hospicjach itp.
Do tej pory opracowany został komputerowy model urządzenia. Planowana jest budowa prototypu oraz wykonanie badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych