Zespół
dr inż. Artur Szmidt, mgr inż. Krzysztof Sokołowski, mgr inż. Szymon Kowalski

Istota wynalazku

Mechanizm podawania filamentu z linią śrubową, w drukarkach FDM i FFF, z silnikiem krokowym, charakteryzuje się tym, że wał silnika posiada wzdłużny nagwintowany otwór, przez który prowadzony jest filament, a do obudowy silnika ma dołączony mechanizm blokady obrotu filamentu. Korzystnie, wał silnika jest nagwintowany w dolnej jego części. Mechanizm blokady obrotu filamentu ma postać prostopadłościennej bryły z dwoma równoległymi nagwintowanymi otworami z wkręconymi śrubami, przy czym śruby posiadają wzdłużne, osiowe otwory, w których to otworach są osadzone osie z rolkami tak, że rolki utrzymywane są w otworze obudowy prostopadłym do osi podstawy, przy czym na jednej z nich osadzone są dwie talerzowe rolki, a na drugiej osi osadzona jest jedna stożkowa rolka tak, że filament jest wprowadzony w przestrzeń utworzoną przez współpracujące rolki.

Potencjał komercjalizacji

W połączeniu z patentem zgłoszonym uprzednio (A1 409433) możliwość pełnego zabezpieczenia maszyn FDM w firmie dysponującej licencjami na obydwa patenty przed stosowaniem materiałów budulcowych innych firm, bez blokowania możliwości użycia filamentu tej firmy w maszynach innych firm.

Zredukowanie liczby części napędowych ekstrudera. Możliwość wykorzystywania filamentu o większej średnicy (na rynku dostępne są standardowo 3 mm i 1,75 mm) bez konieczności stosowania przekładni i bez utraty rozdzielczości liczonej wg. objętości podawanego materiału.

Możliwość zastosowania mniejszych i lżejszych silników, co pozwala na uzyskanie większych przyspieszeń osi szybkich maszyny FDM, a w rezultacie zwiększenie prędkości procesu o ok. 20%.