Reklama

Zespół
Anna Rudawska – kierownik zespołu
Izabela Miturska

Istota wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko i sposób kontroli szczelności połączeń klejowych próbek doczołowych, zwłaszcza tulejowych.

Stanowisko do badania szczelności służy do kontroli szczelności połączeń klejowych (sklejonych doczołowo), wykorzystywanych w procesach montażu. Podczas kontroli szczelności połączeń, jako medium kontrolne, stosowane jest sprężone powietrze, dzięki któremu możliwa jest ocena efektu klejenia, czyli uszczelnienie połączeń klejonych. Ponadto do ustalenia i mocowania próbek połączeń klejowych wykorzystywany jest specjalnie skonstruowany do tego celu uchwyt.

Istotą stanowiska do kontroli szczelności połączeń klejowych posiadającego kompresor i zbiornik szklany jest to, że składa się z podstawy, na której znajduje się kompresor połączony przewodem elastycznym z uchwytem do mocowania badanej próbki, przy czym uchwyt znajduje się w zbiorniku szklanym napełnionym cieczą przezroczystą.

Istotą sposobu kontroli szczelności połączeń klejowych jest to, że próbkę z połączeniem klejowym mocuje się w uchwycie, po czym uchwyt łączy się przewodem elastycznym z kompresorem i umieszcza się w zbiorniku szklanym napełnionym cieczą przezroczystą. Następnie włącza się kompresor i za pomocą kompresora doprowadza się przewodem elastycznym powietrze do uchwytu z badaną próbką.

Kolejnym etapem jest kontrola wizualna szczelności połączenia. Są dwie możliwości oceny szczelności połączenia klejowego. Pierwszym sposobem jest obserwacja cieczy, znajdującej się w zbiorniku szklanym, w której umiejscowiony jest uchwyt wraz z zamocowaną próbką połączenia klejowego. Jeżeli połączenie klejowe jest szczelne, a powierzchnie próbek dobrze przywierają do uchwytu mocującego, to na powierzchni wody, nie będą obserwowane żadne objawy (w postaci pęcherzyków powietrza w okolicy spoiny klejowej badanej próbki) wskazujące na nieszczelność połączenia. Jeżeli jednak na wodzie będą widoczne pęcherze powietrza, to będzie oznaczało, że połączenie jest nieszczelne.

Drugim sposobem jest obserwacja manometru podczas wtłaczania sprężonego powietrza do układu pomiarowego. Podczas wtłoczenia określonego poziomu ciśnienia powietrza, kompresor wyłączy się automatycznie i możliwe jest obserwowanie poziomu ciśnienia powietrza na wskaźniku manometru. Jeżeli połączenie jest szczelne, wskazanie manometru będzie utrzymywać się na stałym poziomie. Natomiast w przypadku zauważalnego, postępującego spadku ciśnienia, będzie to informacja oznaczająca nieszczelność badanego połączenia.

Zaletą badań jest krótki czas pomiaru (nie dłużej niż 20 sekund), przy czym należy zwrócić uwagę na precyzyjne ustalenia i dokładne zamocowanie badanych połączeń klejowych w specjalnie skonstruowanym uchwycie stanowiska.

Korzyści

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że konstrukcja stanowiska i sposób kontroli umożliwia przeprowadzenie szybkiej kontroli szczelności połączeń klejowych tulejowych, sklejonych doczołowo, wykonanych z różnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i przemysłowych, przy czym nie jest wymagane posiadanie instalacji sprężonego powietrza oraz dużej przestrzeni kontrolnej.

Stanowisko to pozwala na szybką weryfikację szczelności połączeń klejowych, co stanowi istotną zaletę w procesach montażu, wpływającą na ogólny czas całego procesu.

Potencjał komercjalizacji

Możliwość wdrożenia wynalazku wynika przede wszystkim z jego zalet, wśród których można wymienić:
- prostą budowę,
- stosunkowo niewielkie gabaryty całej konstrukcji,
- rodzaj stanowiska przenośnego, co powoduje, iż może mieć zastosowanie w różnych warunkach przemysłowych,
- łatwość i szybkość montażu i demontażu stanowiska,
- niski koszt wykonania konstrukcji,
- bezpieczeństwo użytkowania,
- możliwość łatwego przeprowadzenia prób ciśnieniowych,
- dużą przydatność w warunkach laboratoryjno-badawczych oraz przemysłowych,
- brak konieczności obsługi przez osoby o wysokich kwalifikacjach,
- krótki czas przeprowadzania próby szczelności,
- brak wymagań dotyczących konieczności wykorzystania instalacji sprężonego powietrza,
- możliwość kontroli próbek połączeń klejowych o różnych średnicach, wysokościach i grubościach ścianek,
- możliwość kontroli szczelności połączeń wykonanych innymi metodami spajania (spawanie, lutowanie, nitowanie, zgrzewanie).
Reklama