Zespół
Helena Kuczyńska
Krzysztof Bortel
Elżbieta Kamińska-Tarnawska
Gabriela Mann
Józef Sołtys

Istota wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest nowa farba dyspersyjna przeznaczona do malowania ścian, a w szczególności ścian zewnętrznych obiektów budowlanych, wyróżniająca się bardzo dobrym kryciem i dobrą odpornością powłok na szorowanie.

Farby dyspersyjne dla budownictwa są znane i powszechnie stosowane dla dekoracji ścian i elewacji. Stanowią ogromną grupę produkowanych wyrobów lakierowych, szacuje się, że ich udział masowy w całkowitej produkcji farb i lakierów wynosi około 60%.

Istota wynalazku polega na zastosowaniu nowego surowca pochodzenia naturalnego, stanowiącego wypełnienie w farbie. Tym nowym wypełniaczem, dotychczas nie stosowanym w farbach dyspersyjnych jest nanowypełniacz pochodzenia naturalnego z grupy glinokrzemianów o strukturze płytkowo-rurkowej zawierający tlenki żelaza, nawet do 20%. Zawartość tlenków żelaza α-Fe2O3 nadaje mu barwę od jasnobeżowej do brązowej, w zależności od składu. Nanowypełniacz otrzymywany jest ze złóż kopaliny haloizytowej w Polsce. Skład chemiczny i budowa morfologiczna tego nanowypełniacza powodują, że jako składnik farb dyspersyjnych spełnia on potrójną funkcję: wypełniacza, pigmentu i środka reologicznego. Ta wyjątkowa cecha nanowypełniacza nadaje farbom jednocześnie wypełnienie, naturalną barwę i korzystnie wzrost lepkości, co znacznie upraszcza proces otrzymywania farby i obniża koszty surowcowe.

Dotychczas nanowypełniacz wg wynalazku nie był stosowany do wytwarzania farb. Zastosowanie jego do produkcji farb dyspersyjnych jest całkowicie nowe.

Korzyści

Wykorzystanie nanowypełniacza do pigmentowania farb dyspersyjnych przynosi szereg korzyści wynikających z jego unikalnych właściwości fizycznych i budowy morfologicznej. Zdolność do pęcznienia w wodzie i zwiększania lepkości farb pozwala na zmniejszenie dotychczas stosowanych ilości środków reologicznych, koniecznych do uzyskania odpowiedniej lepkości farb i struktury tiksotropowej.

Stwierdzono korzystne oddziaływanie nanowypełniacza na krycie farb czyli wydajność oraz na odporność powłok na szorowanie, dzięki czemu poprawiają się właściwości użytkowe powłok poprzez możliwość ich wielokrotnego mycia.

Korzyścią ze stosowania nanowypełniacza do pigmentowania farb dyspersyjnych jest uzyskanie bez udziału pigmentów barwnych, farb kolorowych, w naturalnych barwach: piaskowych, beżowych o różnej intensywności i jasnobrązowych, w zależności od udziału nanowypełniacza w farbie. Możliwość otrzymania farb kolorowych, bez użycia pigmentów barwnych, jest szczególnie cenna w technologii wytwarzania farb.

Zastosowanie nanowypełniacza w farbie znacznie obniża koszt wytworzenia barwnych farb dyspersyjnych.

Potencjał komercjalizacji

Zastosowanie naturalnego surowca pochodzącego ze złóż haloizytu w Polsce do produkcji farb dyspersyjnych do malowania ścian wewnętrznych i elewacji jest nowością na naszym rynku. Nowa farba ma duży potencjał komercyjny, jest łatwa w produkcji i nie wymaga innych urządzeń niż przy produkcji obecnie wytwarzanych farb dyspersyjnych. Produkcją nowej farby wg wynalazku powinny być zainteresowane przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji wyrobów lakierowych.