Zespół:

Prof. dr hab. Zygmunt Wróbel
Dr Paweł Janik, Małgorzata Janik

Istota wynalazku

Monitorowanie czynności oddechowych stanowi podstawę ratownictwa medycznego, jest często wykorzystywane w naukach o sporcie w trakcie lub po wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. Kontrola respiracji szczególnie istotna jest w przypadku chorób układu oddechowego, tj. astmy. Na rynku znane są układy monitorujące parametry oddechu, w których wykorzystuje się pomiar: sygnałów akustycznych, przyspieszenia, zmian temperatury, pojemności, rezystancji, ciśnienia, wilgotności, efektu magneto-elastycznego czy przepływu gazu, Dotychczasowe metody wykorzystywały również zjawisko mikrokondensacji, które znalazło zastosowanie szczególnie w badaniu oddechu podczas snu.

Dotychczas znane rozwiązania umożliwiały monitorowanie jednocześnie częstotliwości i siły oddechu, choć nie zawsze istnieje potrzeba monitorowania obydwu parametrów. Wiele informacji o kondycji organizmu dostarcza już sam pomiar częstotliwości oddechu. Zgłoszone rozwiązanie pozwala na uzyskanie sygnału, który jest prostszy w dalszym przetwarzaniu i który można wprowadzać bezpośrednio do wejść binarnych układów cyfrowych. Obecnie realizowane są testy nowej, zmniejszonej wersji czujnika wraz z torem bezprzewodowej transmisji danych.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Zgłoszone rozwiązanie posiada szereg zalet w stosunku do rozwiązań znanych na rynku, w tym m.in.:
• prostą konstrukcję układu,
• łatwe dopasowanie form formy sygnału dla urządzeń cyfrowych i przetwarzania binarnego,
• dużą amplitudę sygnału wyjściowego,
• krótki czas reakcji układu,
• możliwości niesymetrycznego zasilania bateryjnego,
• niski pobór energii,
• niskie koszty produkcji,
• możliwości realizacji czujnika w postaci układu scalonego (na przykład ze wzmacniaczem).

Potencjał komercjalizacyjny

Zgłoszone rozwiązanie może znaleźć zastosowanie głównie w medycynie, inżynierii biomedycznej, sensoryce oraz biosensoryce, naukach o sporcie i badaniach układu oddechowego.