Zespół:

Mgr inż. Adam Konieczny
Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński
Dr inż. Wojciech Świder

Istota wynalazku

Pojazd linowy charakteryzuje się unikalnymi parametrami eksploatacyjnymi. Urządzenie to nie posiada odpowiednika w kraju ani za granicą. To innowacyjne rozwiązanie ostatnio nagrodzono złotym medalem na 61. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2012 w Brukseli.
Istota innowacyjnego mechatronicznego pojazdu gąsienicowego polega na tym, że ma on co najmniej jeden człon jezdny pojazdu, z których każdy ma co najmniej dwie gąsienice składające się z segmentów połączonych przegubami. Mechatroniczny pojazd gąsienicowy o adaptacyjnej mobilności do lokomocji po cięgnach, w szczególności linowych, bez obawy ich uszkodzenia, jest zdalnie sterowany lub może być pełni autonomiczny. Pojazd ten wyposażony jest w innowacyjne segmentowe gąsienice z gumowymi elementami o optymalnym kształcie, geometrii i specjalnych własnościach mechanicznych gumy, które zapewniają wyjątkowo dużą siłę trakcyjną, nawet na cięgnie linowym pokrytym smarem konserwującym. Smar ten jest skutecznie wyciskany z pola współpracy gąsienicy z cięgnem poprzez szczeliny pomiędzy segmentami. Bardzo istotny wzrost siły trakcyjnej uzyskano poprzez zastosowanie oryginalnego rozwiązania zapewniającego docisk gumowych elementów segmentów gąsienicy do cięgna linowego w przybliżeniu na całym jego obwodzie. Jest to jedna z nowości, w połączeniu z optymalnym ukształtowaniem elementów wykonanych ze specjalnej gumy, w stosunku do znanych rozwiązań z tego zakresu.

Do dodatkowych nowatorskich rozwiązań należą:
- regulowana adaptacyjnie, układem sterującym wyposażonym w czujniki, siła docisku segmentów gąsienicy do cięgna linowego
w taki sposób, aby w danych warunkach eksploatacyjnych siła trakcyjna osiągała maksymalną wartość,
- automatyczny adaptacyjny wybór napędu na przednie, tylne lub wszystkie koła napędowe gąsienic za pomocą układu sterującego
z czujnikami, co powoduje uzyskanie optymalnych własności trakcyjnych pojazdu w danych warunkach eksploatacyjnych.
Mechatroniczny pojazd gąsienicowy nowej generacji może posiadać strukturę modułową, co umożliwia pokonywanie przeszkód na linie, jak np: elementy zawieszenia liny, wsporniki czy izolatory. W czasie gdy pojazd natrafia na przeszkodę, jeden z modułów przenosi się za przeszkodę, a w tym czasie pojazd jest zawieszony na drugim module. Po pokonaniu przeszkody przez pierwszy
z modułów, funkcje się odwracają. Konstrukcja wielomodułowa zapewnia także istotnie większą siłę trakcyjną, niezbędną
w wyjątkowo niekorzystnych warunkach.
Pojazd ten może być również stosowany w wersji stacjonarnej, wtedy pełni funkcję nieruchomego napędu cięgnowych urządzeń transportowych.

Korzyści z zastosowania wynalazku

- możliwość diagnozowania lin pokrytych smarem o dowolnym kącie pochylenia, łącznie z usytuowaniem pionowym, za pomocą zdalnie sterowanego lub autonomicznego mobilnego urządzenia bez obawy uszkodzenia lin – takich możliwości nie gwarantują inne znane urządzenia na świecie,
- możliwość przechodzenia przez przeszkody na linach czy innych cięgnach – tej oryginalnej użytecznej właściwości nie posiadają znane urządzenia na świecie,
- możliwość niekonwencjonalnego transportu, np. w miejscach trudno dostępnych,
- urządzenie jest lekkie i może służyć, przymocowane do podłoża, jako przenośna przyciągarka lub wciągarka o dowolnym zastosowaniu,
- urządzenie jest stosunkowo tanie.

Potencjał komercjalizacyjny

Opracowane urządzenie posiada możliwość zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, w których istnieje konieczność diagnozowania lin czy innych cięgien, np. budownictwo, górnictwo, energetyka, przemysł stoczniowy i skalny(dźwignice linowe ), kolejki linowe itp.

Pojazd linowy, np. przy zastosowaniu lekkich lin z włókien sztucznych, może być również stosowany jako uniwersalne urządzenie do niekonwencjonalnego transportu linowego w trudno dostępnych miejscach, np. góry, fiordy, inne zbiorniki wodne, itp. Stanowi to bardzo interesującą ofertę dla służb ratowniczych oraz jednostek specjalnych np. wojska, które działając często w otoczeniu o wysokim stopniu ryzyka, są żywo zainteresowane różnego rodzaju platformami bezzałogowymi do zadań transportowych lub innych niekonwencjonalnych zastosowań.

Pojazd ten może być również stosowany w wersji stacjonarnej, wtedy pełni funkcję nieruchomego napędu cięgnowych specjalnych urządzeń transportowych.