Zespół:

dr inż. Marcin Kowalczyk
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński

Istota wynalazku

Sprzęgło zabezpiecza przed przeciążeniem mechanizm urabiania koparki wielonaczyniowej kołowej. Ma ono ogromne znaczenie dla wydłużenia trwałości układu urabiania. W trakcie wydobywania urobku elementy koparki napotykają na głazy, co bez zastosowania szybko reagującego sprzęgła przeciążeniowego naraża elementy napędu na zniszczenie. Sprzęgło pozwala na dwukrotne zmniejszenie ekstremalnych przeciążeń mechanizmu urabiania w porównaniu z układami na podobnych maszynach bez sprzęgła tego typu. Rozwiązanie nie wymaga stosowania elementów znacznie rozbudowujących istniejące układy napędowe. Układ działa w pełni automatycznie, adaptuje się samoczynnie do warunków pracy i posiada funkcję ograniczenia liczby przeciążeń. Rozwiązanie jest stosowane w Kopalni Węgla Brunatnego Turowie na nowej koparce.

Korzyści z zastosowania wynalazku

- Przedłużenie czasu pracy elementów urabiania
- Zęby naczyń koparki, wały i przekładnie są bardziej chronione, gdy nakład pracy szybko rośnie
- Możliwość odłączenia dużej energii kinetycznej mas wirujących, przy niskiej własnej bezwładności
- Rozwiązanie nie wymaga znacznej rozbudowy systemu, nie są konieczne dodatkowe przekładnie planetarne ani dokonywanie skomplikowanej regulacji w pozostałych częściach mechanizmu
- System działa w pełni automatycznie i dostosowuje się do warunków pracy
- Brak przerw awaryjnych i długich, kosztownych remontów
- Znacznie niższe koszty utrzymania
- Wydajność jest wyższa niż teoretyczna
- Modernizacja różnych typów koparek jest stosunkowo prosta

Potencjał komercjalizacyjny

Rozwiązanie zostało zastosowane w Kopalni Węgla Brunatnego Turów na nowej koparce wielonaczyniowej i może być stosowane w wielu podobnych konstrukcjach górniczych.