Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Dzięki wynalazkowi można uzyskiwać prześwietlenia RTG wysokiej rozdzielczości różnych obiektów. Jest to detektor, który w porównaniu z innymi, konkurencyjnymi rozwiązaniami, jest dość tani w produkcji. Rynkowo dostępne detektory nie uzyskują w większości takiej wysokiej rozdzielczości (typowo rzędu 0,2mm), a prezentowany potrafi uzyskać rozdzielczość rzędu 0,05mm.

Istota wynalazku

Istotą wynalazku jest zastosowanie odpowiedniego przetwornika, który zamienia promieniowanie X (rentgenowskie) na światło widzialne. Promieniowanie rentgenowskie przechodząc przez badany obiekt ulega stopniowemu osłabianiu, dzięki czemu uzyskiwany obraz pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury badanych obiektów (patrz np. medyczne zdjęcia rentgenowskie). Światło widzialne które powstaje w przetworniku jest rejestrowane np. przez aparat fotograficzny, zatem dzięki takiej konwersji potrafimy "zobaczyć" obraz rentgenowski. Problemem jest sam przetwornik, którego zadaniem jest konwersja promieniowania rentgenowskiego na światło widzialne - powstające w nim rozbłyski światła są rozmyte, są sporo większe niż oczekiwana rozdzielczość.
Rozbłyski powodują, że uzyskiwany obraz jest nieostry, rozmyty. Proponowane w patencie rozwiązanie, ma na celu wyeliminowanie tego niepożądanego efektu rozbłysku światła w samym przetworniku poprzez rozdzielenie samego przetwornika na piksele. Piksele te są od siebie oddzielone, toteż światło powstające w jednym pikselu nie jest w stanie przejść do sąsiednich pikseli. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskiwany obraz jest dużo lepszej rozdzielczości. Opisywane w patencie są również technologie uzyskiwania takiego przetwornika wysokorozdzielczego oraz sposób wykonania. Ze względu na istniejące odstępy pomiędzy pikselami stosuje się płynny przesuw przetwornika podczas pracy detektora, dzięki czemu eliminowane są obszary martwe pomiędzy pikselami.

Potencjał komercjalizacji

Przewiduje się, że wdrożenie takiego wynalazku po pokonaniu wstępnych problemów technologicznych umożliwi wykonywanie radiogramów cyfrowych o wysokiej rozdzielczości na niespotykaną dotąd skalę. Obecnie istnieją detektory o wysokiej rozdzielczości, lecz ich cena zakupu i eksploatacji jest zaporowa, natomiast prezentowany wynalazek dzięki zastosowaniu relatywnie niedrogich technologii mógłby stanowić poważną alternatywę dla istniejących detektorów. Uzyskiwane obrazy są wysokiej rozdzielczości, co poparto w badaniach w dwóch niezależnych ośrodkach.