Konsorcjum w składzie:
Reklama
Paweł Stępniak, Janusz Jurczak

Istota wynalazku:

Istotą wynalazku jest specyficzna modyfikacja cyklodekstryn - cukrów złożonych, mających budowę cylindryczną, zdolnych do wiązania w swojej wnęce substancji niepolarnych. Wprowadzona modyfikacja umożliwia oddziaływanie cyklodekstryn ze związkami dotychczas słabo wiązanymi - aminokwasami. Prowadzi to do 1000-krotnego wzrostu przyciągania tych aminokwasów, które zawierają w swojej strukturze jednocześnie fragmenty polarne i niepolarne (jak np. fenyloalanina czy tryptofan), podczas gdy inne aminokwasy wiązane są znacznie słabiej. W przypadku niemodyfikowanych cyklodekstryn te różnice są znacząco mniejsze. Kluczowe okazało się zastosowanie fragmentu mocznikowego - tworzącego silne wiązanie międzycząsteczkowe z anionem karboksylanowym (fragmentem wsytępującym np. w aminokwasach, czy choćby w ibuprofenie). Jednocześnie obecność dodatkowych elementów strukturalnych pozwala na modyfikowanie siły oddziaływania, pozwalając na sterowanie zdolnością rozdzielczą materiałów modyfikowanych opracowanymi substancjami, zwiększając tym samym spektrum zastosowań. Wreszcie opracowany wynalazek jest czuły na zmiany pH - co oznacza możliwość sterowania jego właściwościami rozdzielczymi w płynny sposób poprzez zmianę środowiska (np. z zasadowego na kwasowe - w celu wyłączenia jego aktywności).

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Reklama

Wynalazek może znaleźć zastosowanie jako modyfikator wypełnień kolumn do chromatografii lub elektroforezy kapilarnej - a także w innych urządzeniach służących do rozdziału, oczyszczania i wydzielania substancji chemicznych. Zwiększona wrażliwość opracowanej substancji na oddziaływania z anionowymi polarnymi związkami pozwoli zastosować wynalazek do rozdziału nie tylko aminokwasów i ich pochodnych, ale także związków będących potencjalnymi lekami. Wynalazek może znaleźć zastosowanie zarówno w biologii molekularnej, biologii systemów, jak i w przemysłowych procesach ekstrakcyjnych oraz produkcji kompleksów anionowych leków.