>>> Matura bez bólu na Facebooku. Polub, a nic Cię nie ominie >>>

Reklama

Wiele uczelni włączyło już swoje serwisy rekrutacyjny. Jednak tegoroczni maturzyści muszą najpierw poczekać na wyniki tegorocznych egzaminów.

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zapowiedział, że zostaną one ogłoszone 29 czerwca.

Ci abiturienci, którzy nie mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie między 5 a 21 czerwca.

Maturzysta zda egzamin, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Osoba, która nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 21 sierpnia, a ustnych - na 20-24 sierpnia.