>>> Matura bez bólu na Facebooku. Polub, a nic Cię nie ominie >>>

Reklama

Wiesz, czym w ogóle jest źródło historyczne?

Źródłem historycznym nazywamy wszystko to, skąd czerpiemy wiedzę o przeszłości.

* Osoby odpowiedzialne za układanie egzaminu maturalnego robią wszystko, aby każdy z arkuszy maturalnych zawierał możliwie SZEROKI i UROZMAICONY zestaw źródeł, począwszy od najbardziej oczywistych (takich jak dokumenty czy fragmenty kronik), aż po wykresy i diagramy.Podział źródeł – pomoże Ci w rozpoznawaniu źródła i właściwej z nim pracy:
# PISANE
materiały występujące w formie tekstu
# NIEPISANE
np. mapy, diagramy, wykresy, statystyki, obrazy
# OPISOWE
opisują lub relacjonują wydarzenia np. kroniki, relacje, pamiętniki, deklaracje, przywileje, ustawy
*# DOKUMENTOWE
zawierają różnego rodzaju akta normatywne np. konstytucje, zbiory praw,A wiesz na co musisz zwrócić uwagę podczas interpretacji źródła?
- kim był twórca dzieła – dzięki tej wiedzy możesz ustalić, czy autor był bezpośrednim świadkiem opisywanych wydarzeń, jaki miał do niego stosunek itp.
- do kogo skierowana jest dana relacja!
- po co ktoś stworzył dane źródło

Problem wiarygodności nie dotyczy zazwyczaj źródeł pisanych, dokumentowych. Jako akty normatywne oddają pewną rzeczywistość prawną, ograniczając się do ustalenia norm, zasad i praw.
Uwaga!
W przypadku tekstów opisowych uważaj, by nie popełnić dwóch poważnych błędów.
a) nie ulegaj językowi źródła, wierząc mu w pełni
b) nie bądź zbyt sceptyczny wobec źródła – każdy (nawet propagandowy) tekst oddaje zespół poglądów danej grupy.


A teraz sprawdzę Twoje umiejętności - oto zadanie na dziś:

Przeanalizuj ilustrację, a następnie posiłkując się WIEDZĄ POZAŹRÓDŁOWĄ, wykonaj poniższe polecenia:

a) Nazwij scenę przedstawioną na rysunku i wymień trzy cele organizowania tego typu widowisk.
b) Wymień dwa elementy uzbrojenia rycerskiego widocznego na rysunku.
c) Podaj właściwą nazwę określającą ogrodzony plac, na którym odbywały się wydarzenia takie jak ukazane na ilustracji. Nazwą tą niekiedy określa się też ogrodzenie placu.

Maturowo

A jeśli chcesz większą ilość powtórek, to zapraszamy do udziału w ciekawych projekcie "LAST MINUTE"

Dołącz do wydarzenia na facebooku: http://www.facebook.com/events/357897677576216/

>>> Tu znajdziesz pierwszą część maturalnej powtórki z historii >>>