Oto zadane przez Was pytania wraz z odpowiedziami Lucyny Grabowskiej z CKE:

* Czy jeśli językiem obcym pierwszego wyboru jest j. angielski, a zdaję również rozszerzenie, to czy ustny muszę zdawać także rozszerzony, czy wystarczy podstawowy? (~Maja)

CKE: Jeżeli mówimy o języku obcym nowożytnym zdawanym jako przedmiot obowiązkowy i dodatkowy (ten sam),  to musimy wiedzieć, że na poziomie rozszerzonym zdajemy egzamin ustny i pisemny.

* Czy na maturze z geografii rozszerzonej jest dostęp do atlasu? (~Vader)

CKE: Na egzaminie z geografii na obu poziomach uczeń otrzymuje mapę potrzebną do rozwiązania zadań. Z atlasu nie można korzystać.

* Czy z matematyki powinno zawsze być 25 pytań a b c d, czy może być tylko 20? (~izabela)

CKE: W arkuszu podstawowym z matematyki jest ok. 25 zadań zamkniętych, a to oznacza, że może być ich mniej niż 25.

* Czy gdy mam prezentację na urządzeniu przenośnym np. dysku lub pendrive'ie, mogę je swobodnie podłączyć, czy muszę mieć płytę albo dyskietkę? (~polonista)

CKE: Kwestie sposobu odtwarzania prezentacji należy uzgodnić z przedmiotowym zespołem przedmiotowym lub z dyrektorem szkoły.

* Dlaczego na maturze nie można używać ołówka?  Czy nie ma szans, by zapisy ołówkiem zostały uznane? (~matematyk)

CKE: Podczas egzaminu korzystamy tylko z tych przyborów, które są wymienione w komunikacie Dyrektora CKE. Postępujemy też zgodnie z instrukcją zapisaną na pierwszej stronie arkusza. Odpowiedzi zaznaczonych ołówkiem może nie odczytać czytnik elektroniczny, np. w arkuszu z matematyki czy jęz. obcego.

* Czy arkusz z języka polskiego podstawowego zawsze skonstruowany jest w ten sposób, że pierwszy temat pracy odnosi się do analizy prozy, a drugi temat to analiza dramatu/wiersza/analiza porównawcza fragmentów dramatu i wiersza? Czy to jest słała koncepcja budowy takiego arkusza, czy może na przykład zdarzyć się tak, że i pierwszy fragment do analizy, i drugi fragment to będą dwa dramaty/wiersze? (~Martyna)

CKE: W żadnym akcie prawnym nie jest podany tak rygorystyczny plan arkusza z języka polskiego. Staramy się jednak, żeby uczeń zdający maturę miał autentyczny wybór rodzajów literackich. Na pewno nie zdarzy się tak, że oba tematy wymagają analizy i interpretacji utworu lirycznego. Liryka zawsze pojawi się obok epiki lub dramatu.

* Kiedy otrzymujemy tablice matematyczne? Przed wejściem na egzamin czy są one rozdawane razem z arkuszami maturalnymi, już po zajęciu miejsc na sali? (~Matt)

CKE: Tablice matematyczne uczniowie otrzymują po wejściu na salę egzaminacyjną. Najczęściej rozdawane są zdającym razem z arkuszami.

* Czy jeśli chodzi o arkusz z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to analogicznie do poziomu podstawowego - jeden z tematów będzie dotyczył analizy liryki a drugi prozy? Czy na poziomie rozszerzonym można się spotkać np. z przypadkiem dwóch tematów wymagających analizy wierszy? (~Maturzystka)

CKE: Z arkuszem dla poziomu rozszerzonego rzecz ma się tak jak z arkuszem dla poziomu podstawowego. Tematy dotyczą różnych rodzajów / gatunków literackich. Nie może zdarzyć się tak, że oba tematy dotyczą liryki, ale może zdarzyć się, że oba tematy dotyczą epiki, np. wtedy, gdy temat jest sformułowany do poematu, epopei i do fragmentu powieści.

* Jeżeli nie zda się egzaminu pisemnego i ustnego z np j. angielskiego, jest możliwość poprawki? Czy wtedy maturę pisze się kolejny raz za rok? (~Aga)

CKE: Do poprawki w sierpniu przystępuje się wtedy, gdy się nie zda jednego egzaminu – albo ustnego, albo pisemnego. Jeśli się nie zda dwóch, to można przystępować za rok.

* Jeżeli obawiamy się, że przyniesiony przez nas materiał pomocniczy (płyta CD z filmem) nie odczyta się na sprzęcie szkolnym, czy jest możliwość użycia swojego laptopa? A jeśli nie ma, to co w takiej sytuacji? (~Ąnia)

CKE: Podczas egzaminu ustnego można korzystać z własnego sprzętu, ale wcześniej należy to uzgodnić z przewodniczącym zespołu przedmiotowego lub z dyrektorem szkoły. Na pewno przed egzaminem należy dobrze sprawdzić sprzęt szkolny. Rozsądnym wyjściem wydaje się nagranie prezentacji na dwóch nośnikach – usb i CD lub DVD i sprawdzenie, jak działają te nośniki na sprzęcie szkolnym.

Dziękujemy za pomoc pani Lucynie Grabowskiej z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej