Zastosowanie medyczne 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-onu w terapii choroby Huntingtona oraz farmaceutycznie akceptowalna postać leku

| Aktualizacja:

Uniwersytet Gdański Zespół: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - kierownik zespołu; dr Aleksandra Hać; dr Sylwia Barańska; mgr Karolina Pierzynowska

wróć do artykułu