Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Maszyna do rehabilitacji kończyn dolnych zwłaszcza stawu skokowego posiada możliwość pracy w układzie telemedycznym, a jego głównymi cechami są: skrócenie czasu powrotu do pełnej sprawności pacjenta, zwiększenie liczby świadczonych usług rehabilitacyjnych poprzez wypożyczanie sprzętu do użytku domowego ze zdalnym nadzorem lekarskim, zmniejszenie kosztów rehabilitacji, ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi, zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów do placówek rehabilitacyjnych, możliwość nadzoru procesu rehabilitacji dużej grupy osób przez ograniczoną liczbę personelu medycznego, ograniczenie barier w komunikacji pomiędzy pacjentami małych miast i wsi, a wysoko wykwalifikowanym personelem medycznym. W systemie telemedyczny mogą zostać włączone maszyny pozwalające na realizację zadań związanych z wykonywaniem określonych zabiegów medycznych. W ten obszar wpisuje się zgłaszana maszyna do rehabilitacji, gdyż może pracować w sieci maszyn połączonych z centralnym układem kontrolno-pomiarowym.

Istota wynalazku

Przegląd dostępnych rozwiązań pozwolił na stwierdzenie, że urządzenie jest innowacją w skali świata. Urządzenia o podobnym, ale ograniczonym zakresie rehabilitacji w stosunku do prezentowanego posiadają bardzo duże gabaryty, brak mobilności oraz brak połączenia z układem telemedycznym. Wprowadzane na rynek urządzenie posiada znamiona nowości i wypełnia niszę urządzeń wspomagających rehabilitację, dzięki zastosowaniu czterech silników liniowych. Zastosowanie takiej liczby silników skutkuje wykonywaniem kombinacji ruchu stawu skokowego w trzech płaszczyznach. Opisany ruch stawu, podczas proponowanej rehabilitacji umożliwia znaczne przyśpieszenie powrotu do sprawności fizycznej pacjenta. Realizując przemieszczenie za pomocą silników otrzymujemy wartość siły oddziaływującą na staw skokowy pacjenta korzystającego z urządzenia, drugim przypadkiem jest zadanie wartości siły przez pacjenta, co skutkuje uzyskaniem przemieszczenia. Dzięki zastosowaniu czterech silników liniowych urządzenie to wykonuje kombinację ruchów w trzech płaszczyznach. Dodatkowym atutem jest zwiększona mobilność w zakresie ustawienia pozycji podczas rehabilitacji oraz przemieszczania urządzenia. Do unieruchomienia części kości piszczelowej zastosowano pasy oraz ruchome złącza blokujące, poprawiające ułożenie stopy oraz ergonomię podczas zabiegu. Elementy te służą do wyznaczenia poprawnej osi obrotu stawu skokowego. Funkcjonowanie stawów kończyn człowieka związane jest z przebytymi chorobami oraz urazami powstałymi w wyniku zdarzeń losowych. Urządzenie posiada możliwość pracy w układzie telemedycznym, dzięki czemu pacjent podczas wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych w swoim domu jest w stałym kontakcie z lekarzem ortopedą. Urządzenie spełnia wymagania, zostało sprawdzone w warunkach laboratoryjnych oraz trwają prace wdrożeniowe. Urządzenie zostało zaprezentowane na krajowych i międzynarodowych targach wynalazczości, gdzie uzyskało medale oraz wyróżnienia potwierdzające wysoki poziom innowacyjności światowej. Rozwiązanie konstrukcyjne maszyny wg przedstawionego opisu charakteryzuje się mobilnością w zakresie możliwości ustawienia optymalnej pozycji dla osoby rehabilitowanej. W przypadku transportu maszyny elementy można ustawić w takiej pozycji, która zapieni bezpieczny ich transport i jednocześnie najmniejsze wymiary gabarytowe. Należy także zaznaczyć, iż przemieszczanie maszyny z punktu A do punku B bazuje na jej przetaczaniu co powoduje, że nie ma konieczności przenoszenia określonej masy przez osoby niepełnosprawne. Lepsze rezultaty rehabilitacji realizowane są za pomocą unieruchomienia części kości piszczelowej pasami do urządzenia. Stolik, na którym spoczywa spodnia część stopy posiada ruchome złącze dla poprawy ergonomii pracy. Dodatkowo urządzenie posiada specjalne zderzaki oraz pasy unieruchamiające stopę względem stolika. Służą one do wyznaczenia poprawnej osi obrotu stawu skokowego.

Potencjał komercjalizacji

Urządzenie będzie wykorzystywane i sprzedawane na rynku globalnym oraz przewidziana jest produkcja masowa. Z uwagi na dużą urazowość tych stawów problem wydaje się ważny w kontekście społecznym. Urządzenie skierowane jest do dwóch grup. Pierwszą z nich są prywatne placówki, które będą mogły wykorzystywać, wypożyczać i sprzedawać w/w urządzenie. Drugą grupą są ośrodki NFZ, które stacjonarnie, przy łóżkach dla pacjentów na oddziałach rehabilitacyjnych wykorzystują w/w urządzenie. Ośrodki te dla pacjentów z małych miejscowości oraz wsi, gdzie jest utrudniony dostęp do placówek medycznych mogą wypożyczać i być w stałym kontakcie z osobą wykonującą zabieg u siebie w domu. W marcu 2017 roku twórcy projektu zostali zaproszeni do prezentacji w/w urządzenia na panelu eksperckim funduszu inwestycyjnego Alpha Bridge by YouNick Mint. Po prezentacji podczas rozmowy z ekspertami twórcy poprawili cechy urządzenia oraz podjęli działania mające na celu komercjalizacje. W październiku 2017 roku został podpisany list intencyjny z funduszem Alpha Bridge pozwalający na wdrożenie urządzenia na rynek konsumencki.