Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Wykorzystanie wynalazku pozwala zwiększyć asortyment materiałów budowlanych, w szczególności płyt dachowych oraz coraz powszechniej stosowanych w Polsce okładzin elewacyjnych. Okładziny elewacyjne są elementem systemu elewacji wentylowanej. W połączeniu z dobrej jakości materiałem izolacyjnym daje nie tylko energooszczędną przegrodę budowlana, ale także bardzo estetyczny i interesujący wygląd całego obiektu budowlanego. Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia może być fakt, że budynek z okładziną elewacyjną z płyt włóknisto-cementowych został laureatem prestiżowej nagrody European Prize for Urban Public Space 2016 (Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie).
Ponadto, dzięki szerszemu zastosowaniu w Polsce przedstawionej technologii płyt włóknisto-cementowych, przyczynić się można między innymi do szybszego wyeliminowania w istniejących budynkach płyt eternitowych zawierających w swoim składzie szkodliwe dla zdrowia włókna azbestowe.


Reklama

Istota wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest grupa kompozytowych materiałów włóknisto-cementowych z dodatkiem popiołu lotnego, proszku kaolinowego, pyłu keramzytowego lub pyłu perlitowego o podwyższonych parametrach fizyko-mechanicznych. Przedmiotem wynalazku jest również zastosowanie kompozytowych materiałów włóknisto-cementowych z wyżej wymienionymi dodatkami jako budowlanego elementu konstrukcyjnego, zwłaszcza wykończeniowego w postaci płyty włóknisto-cementowej.
Pomimo istnienia wielu rozwiązań dostępnych w technice dotyczących materiałów kompozytowych zaistniała potrzeba opracowania nowego składu materiału kompozytowego z zastosowaniem różnych dodatków, który charakteryzuje się podwyższonymi parametrami fizyko-mechanicznymi.
Skład kompozytowego materiału włóknisto-cementowego, w zależności od przeznaczenia końcowego wyrobu, zawiera cement w ilości 41%-60% wagowych, ewentualnie mikę w ilości od 14% do 18% wagowych, dodatek (popiół lotny, proszek kaolinowy, pył keramzytowy lub pył perlitowy) w ilości 7%-35% wagowych, impregnowane włókna celulozowe w ilości 7%-12% wagowych oraz flokulant w ilości 0,01%-0,03% wagowych. Kompozyt został pozytywnie przetestowany podczas produkcji i w warunkach rzeczywistych eksploatacji materiału.
Innowacyjnością oferowanego rozwiązania jest użycie do produkcji kompozytu celulozy pochodzącej z makulatury w ilości do 50%. Włókna celulozowe impregnowane są chlorkiem lub bromkiem didecylo- dimetylo amonowym, co zwiększa stabilność biologiczną tego składnika kompozytu, bez istotnego wzrostu poboru energii oczyszczania oraz strat długości włókna.
Płyty mogą być barwione w trakcie produkcji (tzw. barwienie w masie) lub malowane powierzchniowo. Koszt wytworzenia kompozytu jest zbliżony do kosztu wytworzenia materiałów o podobnym zastosowaniu w budownictwie.
Kompozytowy materiał, według przedstawionego wynalazku, może być stosowany przede wszystkim do wytwarzania płyt jak również można z niego wytwarzać wyroby trójwymiarowe np. płyty faliste oraz dachówki. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że uzyskany nowy skład materiału włóknisto-cementowego według wynalazku cechuje się polepszoną wytrzymałością, jest stabilny wymiarowo, nie wymaga ciągłej konserwacji i jest odporny na działanie wilgoci oraz grzybów pleśniowych. A ponadto dzięki zastosowaniu proszku kaolinowego wyroby są lżejsze od 20% do 30% w stosunku do materiału kompozytowego niezawierającego w swoim składzie proszku kaolinowego.


Potencjał komercjalizacji

Podstawowe rynki zastosowań materiałów włóknisto-cementowych są następujące:
- szeroko rozumiany przemysł budowlany
- budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, budynki użyteczności publicznej.
Kompozytowy materiał włóknisto-cementowy może być stosowany do wytwarzania elementów budowlanych, m.in. płyt włóknisto-cementowych, także falistych oraz dachówek i rur. Według oferowanego wynalazku można produkować materiały o zróżnicowanej gęstości co umożliwia ich szersze zastosowanie w budownictwie. Materiały o niskiej gęstości znajdują zastosowanie we wnętrzach, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, SPA, baseny), jako wyciszające panele, czy też okładziny ścian i sufitów. Materiały o zwiększonej gęstości stosowane są na podłogi, poszycia, elewacje zewnętrzne oraz formy betonowe.