Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Dzięki wynalazkowi można osiągnąć skrócenie czasu rekonwalescencji pacjenta, przebywania w szpitalu oraz polepszenie jakości dźwięku poprzez lepsze dopasowanie protezy do kosteczek słuchowych.

Istota wynalazku

Istotą protezy jest to, że składa się ona z trzech elementów sprężystych, które ułożone są na stopce z prętem przemiennie z przekładkami izolującymi ciepło, przy czym pręt stopki połączony jest suwliwie z mocowaniem błony bębenkowej. Ich ilość determinuje rozmiar protezy. Spirale poprzez odpowiednią ich regulację ustalają odległość pomiędzy stopką a elementem mocującym , które mają ograniczone 4 stopnie swobody dzięki suwliwemu ich połączeniu. Poszczególne spirale powinny być oddzielone, aby uniknąć kolizji i nakładania się ich nawzajem, a także zapewniałyby barierę termiczną podczas ogrzewania. Zastosowany Nitinol jest materiałem z pamięcią kształtu – Shape Memory Alloy, który charakteryzuje niski poziom temperaturowy przemiany martenzyt-austenit. Dopasowanie protezy odbywa się poprzez ogrzanie miejscowo sprężyny, dokonując tym samym przemiany austenitycznej w protezie. Wówczas poszczególne spirale mogą zostać ogrzewane pojedynczo, przez co zmienia się długość całej protezy dostosowując się do indywidualnych cech pacjenta.

Potencjał komercjalizacji

Proteza znajdzie zastosowanie w leczeniu schorzeń kosteczek słuchowych w uchu środkowym. Potencjalnym zainteresowanym mogą być firmy obszaru sprzętu medycznego oraz produkujące protezy ucha takie jak Kurz Medical.