Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Dzięki wynalazkowi skraca się czas rekonwalescencji pacjenta a także poprawia się jakość dźwięków w zakresie słyszalnym dla człowieka.

Istota wynalazku

Istotą proponowanego rozwiązania konstrukcyjnego jest to, że uchwyt strzemiączka oraz mocowanie do błony bębenkowej połączone są ze sobą na stałe za pomocą tulei, przy czym każda z tulei połączona jest za pomocą prętów ukształtowanych w formie litery „U” Liczba prętów wynosi od 2 do 6. Minimum dwa pręty zapewniają stateczność konstrukcji. Do realizacji wyznaczonych parametrów wykonano 3 segmenty (tulejka-pręty-tulejka) sztywno ze sobą połączone prętami wykonanymi z materiału z pamięcią kształtu, nitinolu. Zastosowany Nitinol jest materiałem z pamięcią kształtu – Shape Memory Alloy, który charakteryzuje niski poziom temperaturowy przemiany martenzyt-austenit. Aby zrealizować główne zadanie protezy - dopasowanie do kosteczek słuchowych - ogrzewa się kolejno poszczególne segmenty. Wówczas proteza zmieni kształt prętowych segmentów, co w efekcie powoduje zmianę długości protezy.

Potencjał komercjalizacji

Proteza znajdzie zastosowanie w leczeniu schorzeń kosteczek słuchowych w uchu środkowym. Potencjalnym zainteresowanym mogą być firmy obszaru sprzętu medycznego oraz produkujące protezy ucha takie jak Kurz Medical.