Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Dzięki zastosowaniu wynalazku, możliwe będzie szybsze i sprawniejsze przemieszczanie materiałów sypkich, pojemników oraz wszelkiego rodzaju materiałów które muszą być przemieszczone. Zastosowane innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne relatywnie skrócą czas pracy.

Istota wynalazku

Istotą proponowanego rozwiązania konstrukcyjnego jest to, że składa się z podwozia do którego zamontowane są szyny jezdne, na których znajduje się rama główna. Do ramy głównej przymocowany jest mechanizm ustalający kąt wychylenia ładowarki, składający się z płyt ustalających, do których zamocowane są siłowniki połączone z płytą przegubową. Rama połączona jest za pomocą siłowników z płytą ustalającą. Napęd członów równoległoboku przeniesiono na tył ramy i zamocowano na sworzniach do ramy przesuwnej, jednocześnie zmniejszając długość przewodów hydraulicznych potrzebnych do zasilenia silników linowych odpowiedzialnych za wychylenia ramienia. Ponadto dodano możliwość przesuwania ramy wzdłuż podwozia. Liniowy ruch ramy zrealizowano za pomocą prowadnic zamontowanych na podwoziu oraz ramy przesuwnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu rama ładowarki posiada dwa stopnie swobody a nie jeden, jak to jest w dotychczasowych rozwiązaniach.

Potencjał komercjalizacji

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala on na identyczne ustawienie osprzętu na każdej wysokości bez konieczności doregulowania go. Skraca to czas potrzebny na wykonanie tych samych czynności oraz zapewnia identyczne warunki pracy osprzętu roboczego na różnych wysokościach. Ponadto przesuw ramy wzdłuż podwozia pomaga w rozładunku jeśli operator nie ma możliwości podjechania bliżej przeszkody oraz przy załadunku. Uwzględnić należy fakt, że przesuw pozwoli wydostać się z grząskiego terenu kiedy uniemożliwione zostanie wykorzystanie do tego celu napędu podwozia.