Konsorcjum w składzie:

Reklama

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski (30%), dr inż. Adam Mroziński (25%), dr hab. inż. Marek Macko (25%), dr inż. Andrzej Tomporowski (20%)

Istota wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek napędzane fotowoltaicznie, nadające się również do rozdrabniania innych odpadów i opakowań z materiałów niejednorodnych, wielotworzywowych i biologicznych, zwłaszcza poeksploatacyjnych pojemników z tworzyw sztucznych. Istota rozwiązania rozdrabniania według wynalazku polega na tym, że urządzenie do quasi-ścinania bębnowego poużytkowych materiałów stanowią: bębnowy wirnik - z małą liczbą otworów - osadzony na współosiowym wale, bębnowy stojan z jednym otworem – lub małą liczba otworów, natomiast odległość krawędzi ostrza bębna wewnętrznego i zewnętrznego jest szczeliną roboczą mającą wpływ na stopień quasi-ścinania oraz inne charakterystyki użytkowe procesu. Produkt spełnia IV-V poziom gotowości technologicznej. Zweryfikowano komponenty technologii w warunkach laboratoryjnych. Jest gotowy jest prototyp urządzenia. Dokonano demonstracji prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Korzyści z zastosowania wynalazku to przede wszystkim kompaktowanie odpadów, zmniejszanie ich objętości i przystosowanie do ekologicznie i energetycznie efektywnego transportu oraz przetwarzania. Zastosowanie autonomicznego, samowystarczalnego energetycznie urządzenia w inżynierii quasi-ścinania, rozdrabniania poużytkowych pojemników i butelek plastikowych powoduje zwiększenie ekologiczności, efektywności ekonomicznej i energetycznej, zwiększenie wydajności procesów, a w dalszej konsekwencji rozwój, przystosowanie poużytkowych opakowań i butelek plastikowych do współpracy z ciągami logistycznymi śmieci, odpadów, recyklingu, ułatwienie wytwarzania, eksploatacji oraz monitorowania aspektów środowiskowych. Przeprowadzono badania funkcjonalne i przemysłowe w kierunku osiągnięcia prototypu. Zrealizowano projekt rozwojowy N R08 0029 10 pt. Badania i rozwój rozdrabniania materiałów biologicznych, polimerowych i włóknistych w kierunku zmniejszenia energochłonności procesów recyklingu. Realizowano badania w ramach Inkubatora Innowacyjności (UTP w Bydgoszczy). Przeprowadzono badania na rzecz optymalizacji autonomicznego układu zasilania w różnych warunkach środowiskowych oraz badania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej urządzenia - weryfikacja eksperymentalna cech innowacji. Realizowano badania uzupełniające zwiększające potencjał komercyjny innowacji - bezpieczeństwo obsługi, niezależność energetyczna układu itp.

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

W Polsce rynek produktu stanowi potencjalnie każdy kontener do zbiórki pustych butelek PET i innych butelek/pojemników z tworzyw polimerowych, sąsiedztwo kontenera może być obiektem wyposażonym w taki rozdrabniacz (system z autonomicznym napędem PV). Również potencjalny rynek produktu stanowić mogą markety zbierające butelki/pojemniki z tworzyw polimerowych w systemie kaucyjnym (np. w UE, USA). Potencjalni odbiorcy mogą wywodzić się z administracji terytorialnej (miasta, gminy), spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły wszystkich szczebli (głównie dla upowszechniania idei polepszania relacji w środowisku naturalnym), obiekty użyteczności publicznej i administracji wszystkich szczebli.