Konsorcjum w składzie:

Reklama

dr inż. Marcin Gołębiewski - kierownik zespołu
dr Mateusz Wierzbicki
mgr inż. Agata Wójcik

Istota wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest preparat do profilaktyki i leczenia zakażeń gruczołu mlekowego krów oraz innych gatunków zwierząt, od których pozyskiwane jest mleko. Preparat jest w szczególności przeznaczony do profilaktyki i leczenia zapalenia gruczołu mlekowego oraz zakażeń grzybiczych. Preparat jest przeznaczony do podawania bezpośrednio do wymienia. Prawidłowa pielęgnacja wymienia oraz strzyków krowy lub innego gatunku zwierzęcia, od którego jest pozyskiwane mleko daje gwarancję spełnienia standardów jakości higienicznej mleka - do obrotu rynkowe w UE może być dopuszczone jedynie mleko o zawartości drobnoustrojów do 100 tys./ml i 400 tys./ml komórek somatycznych. Najbardziej istotnym problemem związanym z niedostateczną higieną okołoudojową jest stan zapalny gruczołu mlekowego. Znane są przeciwbakteryjne właściwości nanocząstek srebra i miedzi, które mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych środków przeciwbakteryjnych – antybiotyków (Castellano i in. 2007). Właściwości fizyko-chemiczne nanocząstek, niespotykane w materiałach o większych rozmiarach, wynikają głównie z różnicy w reaktywności i stosunku powierzchni do objętości nanocząstek. Zatem ich wpływ i oddziaływanie na struktury biotyczne i abiotyczne (jak np. dystrybucja, transport, retencja, specyficzność oddziaływania, biokinetyka) jest unikalna i zależna od materiału i właściwości środowiska. Co więcej w przypadku stosowania nanocząstek nie występuje zagrożenie uodpornienia bakterii na stosowany środek, co wynika z mechanizmów bakteriobójczego działania nanocząstek (Rai i in., 2012). Celem wynalazku było opracowanie środka do profilaktyki i leczenia gruczołu mlekowego u zwierząt, który może stanowić alternatywę dla tradycyjnych środków przeciwbakteryjnych – antybiotyków.
Innowacyjność opracowanego preparatu dowymieniowego do profilaktyki i leczenia zakażeń gruczołu mlekowego u zwierząt jest fakt, że zawiera w swoim składzie nanocząstki srebra o oraz miedzi w niskich stężeniach roboczych (50-500ppm) oraz substancje wspomagające naturalne mechanizmy odpornościowe zwierzęcia, tj. naturalne antyoksydanty tj. tokoferol (witamina E), beta-karoten, kwas askorbinowy (witamina C) oraz flawonoidy. W celu poprawy naturalnych mechanizmów wnikania drobnoustrojów do gruczołu mlekowego poprzez skórę proponowane rozwiązanie wykorzystuje środki które służą poprawie zdrowotności i stanu skóry wymienia i strzyków. Należą do nich emolienty, surfaktanty oraz substancje inne pomocnicze wzmacniające działania opracowanego preparatu. Pojedyncza dawka preparatu według wynalazku wynosi 5-25 ml. Pełna terapia mastitis może wymagać kilku aplikacji środka. Preparat aplikuje się do wymienia bezpośrednio po doju za pomocą jednorazowych tub dowymieniowych. Preparat według wynalazku ma działanie profilaktyczne i terapeutyczne, zwłaszcza w kierunku mastitis i zakażeń grzybiczych. Połączenie w produkcie nanocząstek srebra i nanocząstek miedzi zapewnia skuteczne działanie przeciwbakteryjne płynu, zarówno wobec bakterii Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych. Bakterie Gram-dodatnie ze względu na grubszą warstwę peptydoglikanu są mniej wrażliwe na toksyczne działanie nanocząstek srebra niż bakterie Gram-ujemne. (Radzig i in., 2012) Nanocząstki miedzi natomiast wykazują stosunkowo duże powinowactwo do bakterii Gram-dodatnich, które doprowadza do niszczenia ściany bakterii. Wynika to z dużego powinowactwa miedzi do grup aminowych oraz karboksylowych znajdujących się w dużej ilości w ścianie bakterii Gram-dodatnich (Beveridge i Murray, 1980).

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Komercjalizacja wyników badań zostanie przeprowadzona na zasadzie otwarcia działalności gospodarczej przez zespół twórców lub udzielenie licencji do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych jednostce gospodarczej. Rozważa się również wykup praw własności intelektualnej z Uczelni i niesienie ich aportem do innego przedsiębiorstwa które już funkcjonuje na rynku. Podjęcie ostatecznej decyzji wymaga wykonania analiz przedwdrożeniowych. Szybszą ścieżkę komercjalizacji mogłyby uzyskać podmioty, które już funkcjonują na rynku, mają usytuowaną pozycję oraz sieć dystrybucyjną umożliwiającą szybsze dotarcie do odbiorcy ostatecznego, stąd też pomysł na niesienie wcześniej wykupionych od Uczelni praw intelektualnych i niesienie ich do istniejącej już spółki. Niewątpliwie dobrym rozwiązaniem byłby transfer wyników naszych prac poprzez prezentacje osiągniętych wyników podczas wystaw, targów, konferencji naukowych oraz publikacje w czasopismach branżowych.