Konsorcjum w składzie:

Reklama

mgr inż. Stanisław Szewczyk
dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski, prof. PŚk

Istota wynalazku:

Urządzenie składa się z dwóch poziomych wężownic umieszczonych jedna pod drugą. Zimą pobierane jest ciepło z wężownicy górnej, natomiast latem chłód pobierany jest z wężownicy dolnej. Latem ciepła ciecz wpływająca do wężownicy dolnej oddaje ciepło do otoczenia i po schłodzeniu wędruje do obiektu chłodzonego. Nagrzewające się otoczenie jest magazynem ciepła, które wykorzystywane jest zimą poprzez wężownicę dolną. Celem zwiększenia pojemności cieplnej pod wężownicą dolną umieszczone są pionowo w głąb gruntu szpilki wykonane z metalu o dużej przewodności ciepła. Robocza ciecz magazynowana jest w studni, która stanowi element wspólny dla wężownicy górnej i dolnej.

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Wymienniki tego typu można budować na każdej przestrzeni np. pod parkingami, ogródkami, drogami czy innymi budowlami. Do jego wykonania nie jest potrzebna duża powierzchnia. Nie jest również wymagana obecność wód podziemnych. Urządzenie może służyć nie tylko do ogrzewania budynków mieszkalnych, magazynów itp., ale i do podgrzewania dróg zimą czy chłodzenia dowolnego obiektu.