Konsorcjum w składzie:

Reklama

dr inż. Bernadeta Dębska; dr hab. inż. Lech Lichołai, prof. PRz; dr inż. Jerzy Szyszka;

Istota wynalazku:

Tradycyjne materiały termoizolacyjne z uwagi na małą gęstość pozorną, ograniczając przepływ ciepła nie posiadają zdolności do jego magazynowania. W konsekwencji , izolowana przestrzeń narażona jest na duże wahania temperatury. Wykorzystany w zgłoszeniu patentowym aerożel posiada ok. 3krotnie większą izolacyjność od powszechnie dostępnych materiałów izolacyjnych. Dzięki jego połączeni z kompozycją żywicy epoksydowej i kapsułkowanego materiału zmiennofazowego PCM powstaje multifunkcyjny materiał termoizolacyjny posiadający min. zdolność do stabilizacji temperatury izolowanej przestrzeni. Wykorzystanie mieszanki żywica-PCM daje możliwość nadania kompozytowi praktycznie dowolnego kształtu. Po zakończeniu procesu utwardzania posiada on nieporównywalnie większą od styropianu i wełny mineralnej, wytrzymałość na rozciąganie, zginanie i ściskanie

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Izolacje termiczne nalezą do materiałów o bardzo szerokim zakresie stosowania. Wykorzystuje się je min,. w budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym w urządzeniach AGD itp. Dzięki połączeniu najlepszych cech materiałów wykorzystanych w składzie kompozytu: znaczny opór termiczny termiczny aerożelu, zdolność do mgaznowania ciepła materiału zmiennofazowego oraz zdolność do utrzymania zadanego kształtu przy zachowaniu dużej wytrzymałości na rozciąganie i zginanie, materiał posiada duży potencjał. Wymienione cechy predestynują go do stosowania w sytuacjach gdzie wymagana jest duża izolacyjność termiczna przy konieczności zachowania małej grubości izolacji i ograniczeniu zdolności do przegrzewania (ok.3 krotnie mniejsza grubość od typowych materiałów termoizolacyjnych): np. cienkie przegrody stosowane w budynkach pasywnych, elementy stolarki okiennej, elementy obudowy komory silnika i kabiny w pojazdach, urządzeniach AGD itp.