Konsorcjum w składzie:
dr inż. Jerzy Szyszka; dr hab. inż. Lech Lichołai

Istota wynalazku:

Ograniczając straty ciepła przez ściany zewnętrzne powszechnie stosuje się termoizolacje o znaczej grubości (15-20 cm) na bazie różnych rodzajów polistyrenów lub wełny mineralnej. Zabieg ten ograniczając straty ciepła eliminuje możliwość wykorzystania energii promieniowania słonecznego (EPS) absorbowanego na ścianie do dogrzewania budynków. W zgłoszeniu patentowym zaproponowano ścianę o budowie, która zapewniając izolacyjność termiczną porównywalną do ścian wykonanych tradycyjnie daje możliwość wykorzystania EPS do ograniczenia ciepła do ogrzewania budynków. W odróżnieniu od podobnych ścian tzw. kolektorowo-akumulacyjnych stosowanych w cieplejszych od polskiego klimatach, proponowana ściana posiada wewnętrzny system selektywnej dystrybucji zaabsorbowanego ciepła od promieniowania słonecznego. Umożliwia on podczas słonecznych dni nagrzewanie ściany „od środka” . Zmagazynowane ciepło jest oddawane do wnętrza budynku z kilku do kilkunastogodzinnym opóźnieniem . Właściwość ta jest możliwa dzieki zastosowaniu w ścianie specjalnej pionowej szczeliny, do której dzięki automatycznie otwieranym przepustnicom może być dostarczane ciepło z krążącym powietrzem między absorberem ściany a szczeliną. W konsekwencji w skali sezonu grzewczego w polskich warunkach klimatycznych ściana posiada dodatni bilans ciepła na poziomie 65-95 kWh z metra kwadratowego. Budowa ściany umożliwia także schładzanie przyległych pomieszczeń w lecie. Może zostać wyposażona w elementy dodatkowo poprawiające jej efektywność, funkcjonalność lub estetykę. ( zasobniki z materiałem zmiennofazowym PCM zwiększające jej pojemność cieplną, żaluzje termoizolacyjne itp.).

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Ściana może zostać zastosowana w szeroko rozumianym budownictwie: mieszkaniowym przemysłowym użyteczności publicznej, itp. Jest predestynowana do warunków klimatycznych na terenie Polski. Może stanowić uzupełnienie ściany wykonanej metodą tradycyjną na całej wysokości kondygnacji lub w jej części np. między oknami lub poniżej ich poziomu. Może być stosowana w nowych budynkach lub jako alternatywna termomodernizacji budynków istniejących.