Konsorcjum w składzie:

Reklama

Krzysztof Górecki, Janusz Zarębski, Małgorzata Rogalska

Istota wynalazku:

Wynalazek umożliwia wyznaczenie wartości parametru nazywanego rezystancją termiczną transformatorów impulsowych. Transformatory te są powszechnie stosowane w układach impulsowego przetwarzania energii elektrycznej.
Wykorzystując zmierzoną wartość rezystancji termicznej można wyznaczyć temperaturę wnętrza rdzenia ferromagnetycznego i uzwojeń transformatora, decydującą o niezawodności tego elementu oraz układu, w którym ten element pracuje.
Istotną zaletą wynalazku jest możliwość zmierzenia rezystancji termicznej przy wykorzystaniu prostych pomiarów czasowych przebiegów wielkości elektrycznych - napięć i prądów zaciskowych rozważanego elementu elektronicznego w określonych punktach pomiarowych oraz odpowiednich obliczeń matematycznych w oparciu o opracowane przez autorów wzory.
Wynalazek był przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P404668.


Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Wynalazek może być zastosowany w przemyśle elektronicznym przy optymalizacji konstrukcji transformatorów wykorzystywanych w układach impulsowego przetwarzania energii elektrycznej. Wynalazek może być również wykorzystany przez konstruktorów elektronicznej aparatury pomiarowej dedykowanej do pomiaru parametrów cieplnych elementów magnetycznych.