Zespół
dr hab. Witold Musiał (kierownik zespołu), dr Andrzej Dryś, dr Iwona Golonka, dr Dorota Wójcik-Pastuszka

Istota wynalazku

Wynalazek dotyczy innowacyjnej technologii otrzymywania tabletki flotacyjnej, czyli formulacji zdolnej do unoszenia się na powierzchni płynu żołądkowego. Ponieważ powierzchnia żołądka jest niewielka, a czas przebywania w nim leków i pokarmów ograniczony, są one przyswajane tu tylko częściowo. Dlatego też niektóre leki podawane doustnie przedostają się do osocza krwi i do tkanek z żołądka jedynie w części podanej dawki. Nowatorska technologia opracowana w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przez zespół dr hab. Witolda Musiała może to zmienić.

Metoda zastosowana przez naukowców polega na użyciu odpowiednio opracowanego składu oraz sposobu postępowania w celu uzyskania nowego nośnika substancji leczniczych o korzystnych właściwościach dla pacjentów. Dzięki zdolności do flotacji, tabletka charakteryzuje się przedłużonym działaniem z błoną śluzową żołądka oraz ograniczonym wchłanianiem w środowisku dwunastnicy i jelita cienkiego. Jest to szczególnie ważne w terapii schorzeń żołądka. Zastosowanie nowego rozwiązania pozwala ponadto otrzymywać tabletki o ustalonych właściwościach flotacyjnych i mechanicznych, zwiększających nie tylko trwałość substancji leczniczej zawartej w tabletce, ale także trwałość samej tabletki. W chwili obecnej tabletki flotacyjne produkowane są w sposób, który powoduje, że wydzielający się w kontakcie z wodą dwutlenek węgla zapewnia pływanie tabletki w środowisku żołądka, jednakże powstające pęcherzyki gazu mogą powodować uczucie dyskomfortu u pacjenta. Zastosowana technologia pozwala na znaczne zmniejszenie skutków ubocznych takiego leczenia. Dodatkowo w opracowanym procesie przygotowania tabletki nie ma potrzeby stosowania niekorzystnego dla środowiska rozpuszczalnika organicznego, co również ze względów proekologicznych, zwiększa atrakcyjność uzyskanego produktu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż nowa metoda otrzymywania tabletek flotacyjnych zapewnia uzyskanie efektu flotacji również u pacjentów z niedokwaśnością żołądka.

Ze względu na różnorodne korzyści płynące z zastosowania nowej technologii otrzymywania tabletki flotacyjnej, wynalazek ten zasługuje na szczególną uwagę i zainteresowanie. Po raz kolejny, dzięki połączeniu doświadczenia i wiedzy naukowej udało się opracować produkt poprawiający jakość leczenia i komfort pacjentów.

Potencjał komercjalizacji

Technologia dedykowana jest branży farmaceutycznej, która jest jedną z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Zastosowanie technologii jest bardzo szerokie, ponieważ wynalazek dotyczy metody wytwarzania i formuły leku, nie zaś konkretnej substancji czynnej. Możliwe jest zastosowanie jej do uzyskania szeregu leków, dla których efekt flotacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, w szczególności do leczenia schorzeń żołądka, ale także dla leków z grupy kardiologicznych, przeciwcukrzycowych, a także niektórych antybiotyków. Obecnie Uniwersytet Medyczny nawiązał współpracę z jednym z producentów farmaceutycznych, który planuje w najbliższym czasie wdrożenie na rynek produktu opartego na opisanej technologii. W ścisłej współpracy z pracownikami Uczelni już wkrótce rozpoczną się badania laboratoryjne oraz z udziałem pacjentów, w celu potwierdzenie skuteczności zastosowanych substancji w opracowanej nowej formulacji.