Zespół
Michał Pieńko, Aleksander Robak

Istota wynalazku

Prezentowane stanowisko umożliwia przeprowadzenie badań wytrzymałościowych dowolnych elementów poziomych o wymiarze od 0,3m do 3,0m podlegających obciążeniu równomiernie rozłożonemu. Do tego typu obciążenia możemy zaliczyć obciążenie użytkowe, obciążenie wynikające z ciężaru elementów usytuowanych bezpośrednio na elemencie oraz obciążenie śniegiem. Uzyskanie certyfikatu umożliwiającego wprowadzenie danego elementu na rynek wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych uwzględniających tego typu obciążenie. Stanowisko przeznaczone jest do badania elementów o małej sztywności, w których występują znaczne odkształcenia sprężyste. Innowacyjnym elementem stanowiska jest wykorzystanie ogólnodostępnych maszyn wytrzymałościowych. Dzięki zastosowanej formie przekazania obciążenia możliwe jest obciążanie dowolnych elementów poziomych niezależnie od kształtu i materiału. W związku z wykorzystaniem pras wytrzymałościowych możliwa jest pełna kontrola obciążenia w czasie badań. Istotnym aspektem jest możliwość przeprowadzenia badań do pełnego zniszczenia elementu bez narażania obsługi na niebezpieczeństwo. Badania przeprowadzane w pełnym zakresie aż do zniszczenia umożliwiają wskazanie newralgicznych i najsłabszych punktów badanych elementów. Możliwe jest wprowadzenie poprawek jeszcze przed wprowadzenie elementu na rynek. Właściwe określenie charakterystyk danego elementu pod wpływem obciążenia równomiernego umożliwia optymalne i bezpieczne projektowanie konstrukcji w których wykorzystywane są przebadane elementy. Stanowisko dedykowane jest do poziomych elementów rusztowań budowlanych takich jak rygle i pomosty, w których obciążenie równomiernie rozłożone jest podstawową formą obciążenia.

Potencjał komercjalizacji

Prezentowany wynalazek został wykorzystany do przeprowadzenia laboratoryjnych badań statyczno-wytrzymałościowych aluminiowych konsol rusztowania modułowego oraz u-rygli podwójnych systemu „Alurotax” firmy Altrad Mostostal w ramach umowy zawartej pomiędzy Politechniką a podaną firmą w czerwcu 2015 r. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badań każdego elementu rusztowania, który podlega obciążeniu równomiernie rozłożonemu. Normy odnoszące się do elementów rusztowań jednoznacznie nakazują określenie dopuszczalnych wartości obciążeń równomiernie rozłożonych poszczególnych elementów systemu rusztowania prze uzyskaniem certyfikatu wprowadzeniem ich na rynek. Proponowane stanowisko umożliwia przeprowadzenie badań zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i przepisach prawnych. Badania z wykorzystaniem proponowane stanowisko mogą być przeprowadzane na ogólnodostępnych maszynach wytrzymałościowych i mogą dostarczyć wiadomości o newralgicznych punktach konstrukcji już na etapie projektowania.