Pełna nazwa: Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego. Stanowisko i sposób kontroli szczelności połączeń klejowych

Zespół
Anna Rudawska - kierownik zespołu, Izabela Miturska

 

Istota wynalazku

Istotą uchwytu do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego jest to, że składa się z dwóch części w kształcie walców: płyty górnej oraz płyty dolnej. Płyta górna w kształcie walca z wybraniem, posiada na obwodzie trzy otwory, w których znajdują się pręty gwintowane. Do prętów od góry umieszczone są nakrętki korzystnie motylkowe. Płyta dolna w kształcie walca posiada wybranie w części górnej, przy czym na obwodzie płyty dolnej od góry zamocowane są na stałe pręty gwintowane. W wybraniu płyty dolnej znajduje się kanał w kształcie walca, służący do odpowietrzenia zamocowanej w uchwycie próbki połączenia klejowego doczołowego. Uchwyt ten umożliwia szybkie i dokładne zamocowanie próbki połączenia klejowego tulejowego sklejonego doczołowo oraz może stanowić integralną część stanowiska do kontroli wykonania połączenia klejowego, uwzględniając aspekt szczelności połączenia.

Istotą stanowiska do kontroli szczelności połączeń klejowych próbek doczołowych jest to, że składa się z uchwytu mocującego próbki tulejowe sklejone doczołowo, zawierającego otwór służący do podłączenia do kompresora. Uchwyt ten znajduje się w zbiorniku szklanym, wypełnionym cieczą przezroczystą. W skład stanowiska wchodzi także kompresor, który wytwarza sprężone powietrze i dostarcza je do uchwytu mocującego próbki oraz do zbiornika.

Stanowisko to umożliwia ocenę szczelności badanego połączenia stosując dwie metody:

- obserwacji cieczy znajdującej się w zbiorniku, w którym znajduje się uchwyt mocujący próbkę kontrolowanego połączenia;

- obserwacja manometru podczas wtłaczania sprężonego powietrza do układu.

Dzięki wykonanej konstrukcji stanowiska jest możliwa:

- kontrola szczelności wykonanego połączenia, wykrycie niewidocznych niedokładności, miedzy innymi nieciągłości spoiny klejowej, pęknięć, porowatości,

- kontrola szczelności próbek łączonych nie tylko przy pomocy kleju, ale również innymi metodami spajania,

- kontrola szczelności różnoimiennych materiałów (tworzyw polimerowych oraz metali),

- kontrola próbek o różnych średnicach, wysokościach i grubościach ścianek.

Wśród zalet stanowiska do kontroli szczelności można wymienić:

- prostą budowę konstrukcji,

- bezpieczeństwo użytkowania,

- możliwość łatwego przeprowadzenia prób ciśnieniowych,

- niski koszt wykonania konstrukcji,

- przydatność w warunkach laboratoryjno-badawczych,

- brak konieczności obsługi przez osoby o wysokich kwalifikacjach,

- krótki czas przeprowadzenia próby szczelności,

- stosunkowo niewielkie gabaryty całej konstrukcji.

Zastosowanie stanowiska umożliwia przeprowadzenie szybkiej kontroli szczelności połączeń klejowych tulejowych, sklejonych doczołowo, wykonanych z różnego rodzaju materiałów konstrukcyjnych, które mogą być mocowane w specjalnym uchwycie do mocowania tego typu próbek. Ponadto istnieje możliwość kontroli innych połączeń montażowych.

 

Potencjał komercjalizacji

Istnieje możliwość wdrożenia stanowiska do badania szczelności połączeń klejowych wraz z uchwytem służącym do zamocowania połączeń klejowych w przedsiębiorstwach, w których wykonywane są nie tylko połączenia klejowe, ale również inne połączenia montażowe, takie jak: połączenia zgrzewane, lutowane, nitowane lub spawane. Przy czym kontroli mogą podlegać połączenia wykonane zarówno z metali (i stopów metali), jak i z tworzyw polimerowych. Obecnie zastosowany uchwyt pozwala na kontrolę połączeń tulejowych o średnicy od 8 do 53 mm i wysokości od 24 do 85 mm, jednak modyfikacja uchwytu może pozwolić na badanie szczelności połączeń o większych wymiarach. Ważną zaletą stanowiska (zwłaszcza w warunkach przemysłowych) jest krótki czas kontroli połączeń oraz stosunkowo niewielkie wymiary gabarytowe stanowiska. Cechy te umożliwiają na wstępną szybką ocenę prawidłowości wykonania połączeń.