Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza

| Aktualizacja:

Uczelnia: Uniwersytet Zielonogórski

wróć do artykułu