Zespół
Dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak
mgr inż. Katarzyna Bareja
dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM

Istota wynalazku

Przesiewacz obiegowy do rozdzielania mieszanin nasiennych, składający się z kosza zasypowego, zasuwy, przewodu doprowadzającego mieszaninę, elementu rozdzielającego oraz rynny zbiorczej charakteryzuje się tym, że jednostkę rozdzielającą obracającą się wokół własnej poziomo ustawionej osi i w obiegu, stanowi sito stożkowe, którego powierzchnia jest tak usytuowana, że jego większa średnica znajduje się w miejscu zadawania mieszaniny ziarnistej, a sito ma nawiercone otwory o dowolnym kształcie.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Obiegowy przesiewacz stożkowy charakteryzuje się znacznie wyższą wydajnością i skutecznością procesu rozdziału mieszanin ziarnistych, aniżeli znane stacjonarne i obiegowe przesiewacze rotacyjne.

Zaletą przesiewacza o stożkowej powierzchni rozdzielającej zasilanej od strony większej średnicy jest to, że mieszanina, której ilość w tym miejscu jest największa ma znacznie lepszy kontakt z powierzchnią roboczą, a dzięki temu zmniejsza się grubość warstwy biernej nasion nie przesiewanych. W miarę przesuwania się jej w kierunku wylotu jej grubość maleje, a tym samym można dążyć do zmniejszenia płaszcza z otworami. Zastosowanie zbieżności stożka zapewnia samoczynne osypywanie się mieszaniny przy wypoziomowanej osi obrotu płaszcza, co jest trudnym do uzyskania tego samego efektu bez nachylenia osi obrotu cylindra.

Potencjał komercjalizacji

Przesiewacz obiegowy służy do rozdzielania mieszanin nasiennych pod względem grubości i szerokości, poruszający się z prędkościami obrotowymi przekraczającymi wartości graniczne dla tradycyjnych przesiewaczy rotacyjnych.