Zespół
dr inż. Małgorzata Tabaszewska
prof. dr hab. inż Tadeusz Grega
dr inż. Elżbieta Sikora (Politechnika Krakowska)


Reklama

Istota wynalazku

Na rynku produktów kosmetycznych od kilku lat kosmetyki naturalne, ekologiczne cieszą się dużą popularnością. Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów rosną wymagania dotyczące jakości kosmetyków, zarówno efektywności ich działania jak i odpowiednich właściwości użytkowych. Zastosowany w recepturze opracowanego kosmetyku koncentrat białek serwatkowych jest przykładem wielofunkcyjnego surowca, naturalnego pochodzenia, który w sposób kompleksowy wpływa na stan naszej skóry. Białka o małej masie cząsteczkowej mogą wnikać przez skórę do jej głębszych warstw wpływając na nawilżenie skóry i na jej odżywienie. Z kolei białka o dużej masie cząsteczkowej pozostają na powierzchni skóry tworząc okluzyjny film mogący zapobiegać utracie wody jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia ilości i głębokości zmarszczek. Ponadto białka dzięki swej specyficznej budowie mogą tworzyć różnorodne formy wpływając na stabilność produktu końcowego. Produkty kosmetyczne stanowią wieloskładnikowe mieszaniny różnorodnych substancji, dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na sposób ich łączenia, aby otrzymać trwałe produkty o określonej strukturze. Istotą niniejszego wynalazku jest opracowany sposób wytwarzania emulsji kosmetycznej zawierającej koncentrat białek serwatkowych. Zasadniczą zaletą opracowanego kosmetyku jest fakt, że składa się ona wyłącznie ze składników naturalnych. Niestety surowce naturalne charakteryzują się mniejszą standaryzacją w porównaniu z substancjami syntetycznymi, co dodatkowo stanowiło wyzwanie podczas opracowywania procedury wytwarzania tego wynalazku.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Wynalazek ten oparty jest wyłącznie na składnikach naturalnych w związku z tym nie oddziałuje negatywnie na środowisko, jest bezpieczny dla potencjalnych użytkowników. Ponadto aktywny składnik jakim w tym przypadku są białka serwatkowe pochodzą z serwatki będącej produktem ubocznym przemysłu mleczarskiego, dlatego też praktyczne zastosowanie tego wynalazku może przyczynić się do pełniejszego zagospodarowania produktów ubocznych.

Potencjał komercjalizacji

Komponenty zastosowane podczas wytwarzania tego produktu dostępne są zarówno na krajowych jak i zagranicznych rynkach, a proces technologiczny nie wymaga bardzo kosztownego sprzętu. Dlatego przeniesienie skali z laboratoryjnej na półtechniczną i wdrożenie produktu powinno cieszyć się zainteresowaniem zarówno wśród średnich jak i małych przedsiębiorstw. Podkreślić należy że podczas przeprowadzania prób laboratoryjnych i badania właściwości użytkowych produktu, którego procedura wytwarzania stanowi istotę wynalazku, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. Uczestnicy badań panelowych doceniali naturalny skład kosmetyku a także zwracali uwagę na widoczne efekty jego działania na skórę.