Zespół
Dr inż. Marcin Kowalczyk
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński

Istota wynalazku

Tarcza sprzęgłowa wg wynalazku posiada nietypowe właściwości. Znajduje ona zastosowanie w szczególnych przypadkach, a od typowych rozwiązań wyróżniają ją: zwiększona podatność promieniowa, mały moment bezwładności (masa), monolityczna budowa. Istota wynalazku polega na takim ukształtowaniu tarczy sprzęgłowej, aby jej centralne zamocowanie mogło przemieszczać się względem okładzin ciernych w każdym kierunku zapewniając przy tym wymagane podatności w różnych kierunkach, a szczególnie promieniowym. Przeznaczona jest ona do zabudowy w sprzęgłach przeciążeniowych zamontowanych w przekładniach ze stopniami planetarnymi. Tarcza sprzęgłowa jest przykręcona do wałka koła słonecznego stopnia planetarnego i nie może powodować zbyt silnego usztywnienia wałka. Mimo zastosowania materiału o relatywnie wysokich własnościach wytrzymałościowych kształt tarczy musi zapewnić podatność i jednocześnie wymaganą trwałość zmęczeniową tarczy sprzęgłowej przy bardzo ograniczonych rozmiarach.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Tarcza sprzęgłowa wg wynalazku umożliwia bezpośrednie zamocowanie tarczy na wałku koła słonecznego w nowoczesnej przekładni z stopniem planetarnym i jednoczesne spełnienie wymagań projektanta przekładni pod względem podatności zamocowania wałka słonecznego. Tarcza sprzęgłowa ma wymiary i masę na tyle małe, że bardzo dobrze nadaje się do budowy skutecznych sprzęgieł przeciążeniowych. Budowa tarczy upraszcza konstrukcję sprzęgła i sposób jego zamocowania w przekładni.

Potencjał komercjalizacji

Tarcza sprzęgłowa znajduje zastosowanie w sprzęgłach przeciążeniowych szczególnie tych, które są ulokowane wewnątrz zabezpieczanych przekładni ze stopniami planetarnymi, które narażone są na bardzo krótkotrwałe przeciążenia - czasy wzrostu obciążenia kilka setnych sekundy - powodujące nawet 6-krotne przeciążenia. Właściwości tarczy sprzęgłowej wg wynalazku w ogóle umożliwiają zabudowę sprzęgła przeciążeniowego, a inny sposób realizacji sprzęgła przeciążeniowego jest bardziej złożony, droższy, mniej korzystny lub niemożliwy. Tarcza sprzęgłowa przeznaczona jest głównie do przekładni napędów głównych dużych maszyn roboczych, ale może znajdować zastosowanie w innych sprzęgłach o żądanych właściwościach, do których należą podwyższona podatność promieniowa, małe wymiary i masa.