Zespół
Dr inż. Marcin Kowalczyk
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński

Istota wynalazku

Sprzęgło zabezpiecza przed przeciążeniem mechanizm urabiania koparki wielonaczyniowej kołowej. Ma ono ogromne znaczenie dla wydłużenia trwałości układu urabiania. W trakcie wydobywania urobku elementy koparki napotykają na głazy, co bez zastosowania szybko reagującego sprzęgła przeciążeniowego naraża elementy napędu na zniszczenie. Sprzęgło pozwala na dwukrotne zmniejszenie ekstremalnych przeciążeń mechanizmu urabiania w porównaniu z układami na podobnych maszynach bez sprzęgła tego typu. Rozwiązanie nie wymaga stosowania elementów znacznie rozbudowujących istniejące układy napędowe. Układ działa w pełni automatycznie, adaptuje się samoczynnie do warunków pracy i posiada funkcję ogranicznia liczby przeciążeń. Rozwiązanie jest stosowane w Kopalni Węgla Brunatnego Turowie na nowej koparce.

Korzyści z zastosowania wynalazku

- Przedłużenie czasu pracy elementów urabiania
- Zęby naczyń koparki, wały i przekładnie są bardziej chronione, gdy nakład pracy szybko rośnie
- Możliwość odłączenia dużej energii kinetycznej mas wirujących, przy niskiej własnej bezwładności
- Rozwiązanie nie wymaga znacznej rozbudowy systemu, nie są konieczne dodatkowe przekładnie planetarne ani dokonywanie skomplikowanej regulacji w pozostałych częściach mechanizmu
- System działa w pełni automatycznie i dostosowuje się do warunków pracy
- Brak przerw awaryjnych i długich, kosztownych remontów
- Znacznie niższe koszty utrzymania
- Wydajność jest wyższa niż teoretyczna
- Modernizacja różnych typów koparek jest stosunkowo prosta

Potencjał komercjalizacji

Rozwiązanie zostało zastosowane w Kopalni Węgla Brunatnego Turów na nowej koparce wielonaczyniowej i może być stosowane w wielu podobnych konstrukcjach górniczych.