Zespół
Stanisław Szewczyk - kierownik zespołu
dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski, prof. PŚk
Włodzimierz Grochal


Reklama

Istota wynalazku

Wynalazek związany jest z wykonaniem przegrody budowlanej wrażliwej na zewnętrzne promieniowanie i temperaturę zewnętrzną. Przegrodą może być okno, elewacja lub dach. Element roboczy przegrody stanowią co najmniej cztery szyby bądź przezroczyste tafle wykonane z tworzywa sztucznego szczelnie umieszczone w odpowiedniej ramie. Wewnątrz pomiędzy szybami utworzone są co najmniej trzy komory (konstrukcja prawie identyczna jak okna trójkomorowego). Do komór podłączona jest instalacja gazowo - cieczowa. W przypadku dużego nasłonecznienia przez wewnętrzną komorę przepływa zimna ciecz. Przepływająca zimna ciecz odbiera ciepło z pomieszczenia w wyniku czego temperatura w pomieszczeniu ulega obniżeniu. Wstępnie ogrzana ciecz kierowana jest do komory zewnętrznej gdzie pod wpływem promieniowania słonecznego i wysokiej temperatury zostaje podgrzana do wyższej temperatury. Z komory zewnętrznej kierowana jest do wymiennika, w którym oddaje ciepło wodzie użytkowej ulegając jednocześnie schłodzeniu. Po obniżeniu temperatury do wielkości żądanej ciecz kierowana jest do komory wewnętrznej przegrody gdzie cykl się powtarza. Środkowa komora izoluje komorę zewnętrzną od komory wewnętrznej. W okresie niskich temperatur w komorze zewnętrznej i środkowej w obiegu zamkniętym krąży gaz. W komorze wewnętrznej w zależności od potrzeb może znajdować się gaz lub ciecz. Wybór czynnika zależny jest od warunków jakie należy uzyskać w pomieszczeniu oraz od warunków atmosferycznych.

W tym przypadku wykorzystuje się ciecze, które są doskonałymi izolatorami cieplnymi. Układy instalacji, w które wyposażone są przegrody zapewniają doprowadzenie cieczy lub gazu do dowolnej komory .Istnieje też możliwość zabarwienia czynnika przepływającego przez komory. Zabarwienie może wynikać z potrzeb estetycznych, bądź gospodarczych. Powierzchnie elewacji lub dachów, na których nie zamontowano przezroczystych przegród mogą być wyposażone w panele fotowoltaiczne zapewniające poprzez układ akumulatorów samowystarczalność energetyczną układu.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Korzyści płynące z zastosowania wynalazku można podzielić na trzy grupy:

1. Klimatyzacja pomieszczeń
Przegroda przezroczysta może spełniać rolę klimatyzatora lub podgrzewacza pomieszczenia. Płaskie i odkryte powierzchnie doskonale nadają się do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. W przeciwieństwie do typowych klimatyzatorów zminimalizowano możliwości rozwoju grzybów, pleśni czy innych chorobotwórczych zarodków.

2. Pozyskiwanie ciepła
Wynalazek zapewnia możliwość pozyskiwania ciepła zarówno z wnętrza pomieszczenia jak i z zewnątrz. Pozyskiwane ciepło może być wykorzystane w celach gospodarczych jak i przechowane w odpowiednich zbiornikach.

3. Korzyści estetyczne
Układ umożliwia wprowadzenia do przegród gazu lub cieczy odpowiednio zabarwionej. Wprowadzane zabarwienie pozwala na zmianę barw, które mogą być zmieniane w zależności od potrzeb. Barwy do komór wprowadza się również w celu uzyskania odpowiedniego oświetlenia w pomieszczeniu.

Potencjał komercjalizacji

Wynalazek może być stosowany powszechnie w różnego typu budowlach. Dzięki możliwości uzyskania odpowiedniej temperatury wraz z odpowiednim oświetleniem i aseptyką może być stosowany w szpitalach, magazynach leków, artykułów spożywczych itp.

Przepływające medium o odpowiednim zabarwieniu może wzmacniać lub osłabiać natężenie fal o odpowiedniej długości. Mechanizm ten pozwala na zastosowanie wynalazku również w hodowli roślinnej i zwierzęcej. Odpowiednio oświetlone i zabarwione przegrody mogą również stanowić element dekoracyjny. Przegrody przezroczyste stanowią jednocześnie element konstrukcyjny obiektu. Można je również wykorzystać jako izolatory ciepła zewnętrznych ścian czy też dachów.