Zespół
mgr inż. Michał Karkowski (kierownik projektu)
mgr inż. Tadeusz Dzienis
mgr inż. Cezary Dołęga
dr inż. Paweł MrówkaReklama

Istota wynalazku

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów - ISKIP to uniwersalny, rozwojowy system automatycznej identyfikacji pojazdów, dokonywanej na podstawie równoległego rozpoznawania jego cech takich jak rodzaj (osobowy, dostawczy, ciężarowy, autobus itp.), kolor, marka, typ oraz numer rejestracyjny.
Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów - ISKIP może być instalowany zarówno w wersji stacjonarnej (np. przejścia graniczne, ważne węzły drogowe, jak i mobilnej (np. pojazdy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW, Centralnego Biura Śledczego – CBŚ oraz Inspekcji Transportu Drogowego - ITD).
Wprowadzenie Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego (w tym ochrony granic) i ograniczenia liczby przestępstw kradzieży oraz wykroczeń drogowych.

Proponowana koncepcja stanowi unikatowe w skali europejskiej i światowej rozwiązanie pozwalające w zasadniczy sposób podnieść bezpieczeństwo na granicach zewnętrznych UE.

Reklama

Obecnie wyniki projektu są wdrażane w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Centralnym Biurze Śledczym oraz Straży Granicznej
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 1.3.1.

Opis funkcjonalny projektu

Celem projektu „Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP” jest stworzenie rozwojowego systemu identyfikującego cechy pojazdów (marka, model, kolor, tablica rejestracyjna). Głównym celem badawczym projektu było opracowanie i wdrożenie nowego typu samouczącego się algorytmu oraz rozwiązań technicznych i programistycznych związanych z pobieraniem i przetwarzaniem danych.

Podstawy działania systemu

Etap 1 – Pobranie obrazu
Każdy z Autonomicznych Punktów Pomiarowych wyposażony jest w kamerę stale monitorującą przejeżdżające pojazdy

Etap 2 – Analiza obrazu
Zainstalowane na terminalach oprogramowanie, umożliwia określenie w czasie rzeczywistym wszystkich cech niezbędnych do identyfikacji obrazu zapisanego przez kamerę (numeru tablicy rejestracyjnej, rodzaju/marki oraz koloru pojazdu).

Etap 3 – Przekazanie danych
Zebrane dane trafiają z Automatycznych Punktów Pomiarowych do Centralnego Systemu Statystycznego. Transfer ten odbywa się za pośrednictwem połączenia internetowego lub GPRS.

Etap 4 – Weryfikacja danych
Centralny System Statystyczny dokonuje obliczeń oraz porównania danych z poszczególnych punktów pomiarowych, a następnie automatycznie przesyła do odbiorców żądane dane (np. informacje o wykryciu poszukiwanego pojazdu, przekroczeniu prędkości, niezgodności danych pojazdu (marka, model, kolor) z danymi związanymi z danym numerem rejestracyjnym w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kolizji - CEPIK.

Korzyści

Pozytywna realizacja tak innowacyjnego projektu ma bardzo duże znaczenie dla wielu aspektów społecznych, ekonomicznych oraz gospodarczych. Proponowane rozwiązanie zapewnia skuteczne podniesienie bezpieczeństwa kraju i Europy, poprzez automatyczną identyfikację pojazdów poszukiwanych oraz rejestrację rozbieżności, pomiędzy zapisami systemów centralnych a zarejestrowanym w systemie pojazdem (np. samochód z podmienionymi tablicami rejestracyjnymi – możliwość wystąpienia niezgodności koloru, marki czy modelu).

W Polsce uruchomione instalacje przyniosły wymierne społeczne skutki w postaci redukcji liczby wypadków drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa na monitorowanych odcinkach, jak również znacznego ograniczenia ruchu pojazdów przeciążonych. System do tej pory przyczynił się również do ujawnienia sprawców ponad 2 000 przestępstw (w tym ponad 1000 kradzieży pojazdów), a także umożliwił nałożenie kar na kierowców przewożących zbyt ciężkie ładunki w kwocie ponad 15 000 000 PLN.

Potencjał komercjalizacji

Do tej chwili w ramach komercyjnego wdrożenia systemu wykonano ponad 100 punktów pomiarowych systemu w Polsce oraz w UE (w tym 30 połączonych z wagami dynamicznymi, ponad 40 połączonych z systemem kontroli przejazdu na czerwonym świetle).

W Polsce system funkcjonuje m.in. w takich miastach jak Warszawa, Płock, Radom, Bydgoszcz, Kraków, Włocławek, Wrocław, Poznań, Jelenia Góra, Olsztyn, Człuchów, Siemianowice Śląskie oraz na drogach DK 1, DK 3, DK 7, DK 8, DK 50, DK 62.

Za granicami naszego kraju elementy systemu wdrożono w Niemczech, Belgii, Szwecji, Norwegii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Ukrainie oraz Libanie.
System jest wykorzystywany, m.in. przez służby specjalne, tzn. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego oraz Centralne Biuro Śledcze.