Zespół:

Reklama

dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski, prof. PŚK
mgr inż. Stanisław Szewczyk
studentka: mgr inż. Mariola Starzomska
Kierownik zwespołu: dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski, prof. PŚK


Istota wynalazku

Wynalazek może znaleźć zastosowanie do napędu prądnicy lub urządzenia mechanicznego.
Wynalazek składa się z co najmniej trzech segmentów, z których każdy ma obudowę w kształcie zbliżonym do wycinka walca.

W obudowie każdego segmentu osadzona jest wahadłowo robocza płyta, ułożyskowana na wspólnej, poziomo usytuowanej osi, a ściana oporowa obudowy w dolnej części posiada kanał doprowadzający wodę. Kanał wyposażony jest w zawór sprzężony z korbowym mechanizmem odbioru mocy, z którym współpracują prowadnice dźwigni umocowanych do płyty roboczej. Kanał doprowadzający wodę jest usytuowany na całej szerokości segmentu. Rozwiązanie pozwala na szybkie wypełnienie przestrzeni tworzącej słup wody napierającej na płytę roboczą. Dolna płyta obudowy jest wyprofilowana wzdłuż łuku zakreślonego przez dolną krawędź płyty roboczej. Robocza płyta, boki segmentu oraz dolna płyta tworzą szczelny układ do momentu, kiedy dolna krawędź płyty znajdzie się nad wybraniem w dolnej płycie, przez które wypływa woda. Ramię płyty oporowej współpracuje z wałem korbowym, napędzającym generator lub urządzenie mechaniczne.

Energia płynącej wody na płytach oporowych przemienia się w energię mechaniczną, której efektem jest obrót wirnika. Obroty wirnika przekazywane są przez układ mechaniczny na wał generatora, w którym ruch obrotowy zamieniany jest na energię elektryczną.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Wynalazek można skutecznie wykorzystać do pozyskiwania energii w strumieniach, w których nieopłacalne jest montowanie typowych turbin wodnych. Urządzenie może pracować na strumieniu o głębokości nawet 0,5m, w takim przypadku wielkość urządzenia nie przekracza jednego metra. Aby urządzenie mogło generować prąd, natężenie przepływu wody winno wynosić minimum 0,05 m3/sek. Jest to rozwiązanie tanie i ekologiczne. Koszt eksploatacji ogranicza się jedynie do okresowej konserwacji urządzenia.

Potencjał komercjalizacyjny

Wynalazek posiada prostą i lekką budowę. Może być wykorzystany do pozyskiwania energii w oczyszczalniach ścieków, zbiornikach retencyjnych jak i w przedsiębiorstwach, które posiadają zrzut wody. Wynalazek pozwala wykorzystać także małe rzeki, na przykład koło domu, do wytwarzania energii dla potrzeb gospodarstwa domowego.